TEOG SINAVINA 'ÖMER DAYI' DAMGASI

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 174 bin 427 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı TEOG sınavlarının birinci oturumu gerçekleştirildi. Uzmanlar soruları değerlendirdi. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz Ömer Dayı sorusu TEOG'a damgasını vuracak" dedi.

TEOG SINAVINA 'ÖMER DAYI' DAMGASI
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ikinci dönem TEOG ortak sınavının birinci oturumu 25 Kasım 2015 (bugün) tarihinde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 174 bin 427 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Ortak sınavlar, yurtiçinde 970 merkez, 16 bin 237 okul, 91 bin 349 salonda, yurtdışında ise 7 ülke, 14 merkez, 22 okulda yapıldı. Sınavlarda 200 bin öğretmen görev aldı.
Türkiye saatiyle 09.00’da başlayan sınav, tek oturumda ve 3 dersin sınavları farklı saatlerde olacak şekilde yapıldı. Her bir dersin sınavı, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde aynı anda başladı. Birinci oturumda sırasıyla Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konulu ders sınavları gerçekleştirildi. Her ders sınavında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40′ar dakika verildi. Buna ek olarak öğrenciler 30’ar dakika dinlenme süresi kullandı. Ortak sınavlarda A, B, C ve D Kitapçığı olmak üzere 4 farklı kitapçık verildi. Her bir ders sınavı için salonlara 20′şer öğrenci yerleştirildi.Eğitim Uzmanları TEOG -1 sınavlarını Sözcü gazetesine değerlendirdi.
 
Tülay Uğurludural- Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı
Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:
Türkçe sorularının geçen yıllara göre kıyaslandığında daha ayırt edici ve sınavdaki beş sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğu söylenebilir. Virgülün kullanımı, öznel anlatım, sözcüğün cümlede kazandığı anlam ve analiz yeteneği gerektiren iki paragraf sorusunun sınavda belirleyici olduğu gözlemlenmiştir.
 
Sınavdaki 20 soruda yer alan olumsuz köklü soru sayısının geçen yıla kıyasla üçten dokuza çıktığı görülmüştür. Ölçme- değerlendirme adına 20 soruluk bir sınavda olumsuz köklü soru sayısının daha az olması beklenirken Türkçe sınavındaki bu artış, kavrama becerisinden çok dikkatin ölçüldüğünü göstermiştir. Bu durum sınavın ayırt ediciliğini etkileyen dikkat çekici bir başka özellik olmuştur.
Paragraf soruları, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden oluşmaktadır fakat bazı paragraf sorularında cevaba ulaşabilmek; metindeki ifadelerden hareket etmeyi , çıkarım yapabilmeyi ve eleme yöntemi kullanmayı gerektirmiştir. Örneğin çayır ve okyanuslarla ilgili ortak yön sorusundaki 1. metinde karşılaştırma ifadesi bulunmamaktadır ancak sayısal veri olarak rakamla değil yazıyla belirtilen “çeyreğinden fazla” ve “üçte ikisinden fazla” ifadeleri öğrencilerin çeldirici olan “D” seçeneğini işaretlemelerine yol açmıştır.
Dil bilgisinde “fiilimsi” ve “cümlenin ögeleri” ile “yazım kuralları” kazanımlarını ölçen sorular açık ve cevaplar nettir. Konuları kavramış öğrenciler bu soruları rahatlıkla yanıtlayabilmişlerdir. Virgülün kullanımıyla ilgili soru, cümlenin anlamından hareketle ve öge bilgisiyle seçenekleri değerlendirmeyi gerektirmiştir. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde soruların dikkatli bir okuma ve analiz etme becerisi gerektirdiği gözlemlenmiştir.
 
Handan Büke- Uğur Okulları Türkçe Akademik Kurul Başkanı
” Türkçe sınavındaki sorular MEB kazanımlarına ve müfredata uygun bir şekilde sorulmuştur. Sorular anlam, dil bilgisi, yazım ve noktalama konularından sorulmuştur. Anlam sorularında bir iki soru belirleyicidir. Bunun dışındaki anlam soruları öğrencinin rahatlıkla anlayabileceği düzeydedir. Anlam soruları içinden parçada anlam soruları geçtiğimiz yıl TEOG-1 sorularıyla uzunluk bakımından benzerlik göstermektedir. MEB’in yayınladığı kazanım testlerine ve değerlendirme sınavlarına benzer yapıda sorulmuştur. Metinler dil bakımından açık ve doğru seçeneğe rahatlıkla yöneltebilecek niteliktedir. Deyimler sorusu günlük hayatta öğrencilerin rahatlıkla karşılaşabileceği tarzda sorulmuştur. Dil bilgisi soruları konu bilgisi yeterli olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda hazırlanmış. Yazım ve noktalama soruları ise beklenen tarzda gelmiştir.
Sınavın içeriği parçada anlam, sözcükte anlam, cümlede anlam, söz sanatları, yazı türleri, anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları, deyimler, eylemsi, cümlenin öğeleri, yazım bilgisi ve noktalamadan oluşmuştur. Beklenmedik tarzda soru sorulmamıştır.”
 
Yahya Cemali- Bahçeşehir Okulları Matematik Bölüm Başkanı

 
“İŞLEM BECERİSİ YÖNÜNDEN AYIRT EDİCİ BİR SINAVDI”
Sınavdaki soruların konulara göre dağılımı; “Sınavın, işlem becerisi yönünden seçici bir sınav olduğu görülmüştür. Normal bir sınavda zor sorular sınavın %10 u olmalıyken, bu sınavda zor soruların oranını %20 olarak görmekteyiz. Hazırlığını tamamlamamış bir öğrencinin yapabileceği soru sayısı en fazla 10 adettir. Kalan 10 sorudan 4 tanesi zor ve ayırt edicidir. Bunlardan bir tanesi, içerisine kareköklü sayı yerleştirilmiş olan hız problemi sorusu , diğeri de dairenin çapının işlevsel olarak kullanılmasını gerektiren “Hedef Tahtası” sorusudur. Ayrıca bu sorular, sarmal yapıya dayanan ve geçmişten gelen bilgilere ihtiyaç duyulan sorulardır. Diğer iki zor soru da 5 sayısının (-4 ).kuvvetinin sorulduğu soru ile “Üç basamaklı olan ve birler basamağı 9 olan tam kare sayılar” sorusudur.
 
Kalan 6 soru anlaşılabilir ancak işlem yükü fazla olan sorulardır. Bilgi sahibi olan ve işlem gücü yeterli olan öğrencileri diğer öğrencilerden belirgin şekilde ayırabilecek nitelikte olan bu sınavda işlem yükü de geçtiğimiz yıllardaki sınavlara oranla daha fazladır.”
Zuhal Namlısoy- Uğur Okulları Matematik Akademik Kurul Başkanı
” Matematik sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun bir şekilde sorulmuştur. Sorularımız kareköklü, üslü sayılar, sayı örüntüleri ve özdeşlik tanımından sorulmuştur. Geçen yıllarda yapılan TEOG sınavına göre daha problem ağırlıklı bir sınav
olmuştur. Temel bilgiler içeren çözümü kolay soruların yanı sıra yorum gerektiren sorular da vardı. Bazı sorular 7. sınıf bilgisi gerektiren kısımlar içermektedir. Genel olarak 3 veya 4 soru eleyici diyebiliriz. Beklenen düzeyde sorular sorulmuştur.”

Yasemin Arayan –Bahçeşehir Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı
 
“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI OKUMA-ANLAMA VE YORUMLAMA BECERİSİNİ ÖLÇTÜ”
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:” Sınav 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Özellikle sorular, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden oluşmaktadır. Geçen seneki Merkezi Ortak Sınav 1 sorularıyla karşılaştırdığımızda bu yıl kazanım bakımından konuların daha az olması dolayısıyla sorularda detaya inildiği görülmüştür.”
 
Hatice Boztaş-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Başkanı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavının soruları MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun şekilde sorulmuştur. 1. ünite olan “Kaza ve Kader” sınavın içeriğini belirlemiştir. Beklendiği gibi daha çok anlamaya dayalı sorulara yer verilmiştir. Doğru okuyan ve okuduğunu iyi yorumlayan öğrenciler sınavdan iyi bir sonuç alabilirler.
 
“ÖMER DAYI SORUSU TEOG’A DAMGASINI VURACAK!”
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz da, sınav sonrası Oğuzkaan Koleji öğrencileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda TEOG birinci oturumunu değerlendirdi: Yılmaz, ‘Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelere göre, 2-3 Türkçe sorusunun eleyici nitelikte olduğu anlaşılıyor. Öğrencilerin ifadesinden bu senenin popüler sorusunun Ömer Dayı sorusu olduğunu görüyoruz. Ayrıca metin karşılaştırması ile ilgili soru ve anlam bulma sorusu da öğrencileri zorlamış gibi görünüyor.
 
Öğrenciler, Matematik testinin çoğunlukla geçmiş yıllarda sorulan TEOG sorularına benzediğini, ancak 4-5 sorunun çözümünün 6. ve 7. sınıf bilgileri gerektirdiğini daha önceki TEOG sınavlarında bu tür sorulara rastlamadıklarını belirttiler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını ise geçen yılların sınav sorularına benzediğini ifade ediyorlar. Öğrencilerin belirttiğine göre bugün yapılan üç sınavın ortak özelliği ise sınav sorularının net ve anlaşılır olması. Öğrencilerin soruların ne anlama geldiğine takılmamalarını da bunun göstergesi olarak algılayabiliriz.

kaynak: radikal
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER