Türk öğrenciler uluslararası sınavdan geçecek

İlköğretim 4. ve 8. sınıf öğrencileri Nisan 2011'de fen ve matematik alanında yapılacak TIMSS'de 67 ülkenin öğrencileriyle yarışacak.

Türk öğrenciler uluslararası sınavdan geçecek
Türk öğrenciler, uluslararası alanda yapılan TIMSS ve PISA sınavları için hazırlanıyor.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IAE) tarafından düzenlenen ve dört yıllık aralarla yapılan TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-Trends in International Mathematics and Science Study), Nisan 2011'de gerçekleştirilecek.       

İlki 1995'de gerçekleştirilen ve 1999, 2003 ve 2007 yıllarında düzenlenen TIMSS'e bu yıl Türkiye ile birlikte 67 ülke katılıyor. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama yapılması amaçlanan TIMSS'e Türkiye 1999 ve 2007 yıllarında 8. sınıf öğrencileriyle katıldı.


Türkiye bu yıl TIMSS'e 4. ve 8. sınıf öğrencilerini sokacak.        

MEB, bu sınava katılacak öğrenciler ile öğretmenler ve yöneticileri bilgilendirmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında tanıtım kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta, sınavın amaçları ve uygulama biçimi anlatılarak, öğrencilere geçmiş yıllarda yöneltilen sorulara ve konuların ağırlıklarına yer verildi.        

Türkiye'de uygulanacak sınav kapsamında TIMSS Örneklem Planı doğrultusunda Türkiye'deki tüm ilköğretim okullarının listesi MEB Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıyor ve bu listeden uygulamanın yapılacağı okullar, IEA tarafından tesadüfi yöntemle seçiliyor.        

TIMS, ''matematik ve fen bilimleri alanlarında eğitim ve öğretimi geliştirmek için ülkelerin eğitim sistemleri hakkında karşılaştırmalı veri toplamayı, bu amaç doğrultusunda öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplamayı'' amaçlıyor.
        
PISA İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
OECD tarafından üçer yıllık aralarla yapılan ve 2012'de düzenlenecek olan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-Programme for International Student Assessment) için de hazırlıklar sürüyor. En son 2009'da yapılan ve sonuçları Aralık 2010'da açıklanan PISA'ya göre Türkiye OECD ortalamasının altında kalmıştı. Öğrencilerin ''okuma becerileri'' alanında yapılan sınavda Türkiye 65 ülke içinde 39., 33 OECD ülkesi arasında da 31. sırada yer almıştı.       

OECD'ye üye ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda ''bugünkü bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştiklerini belirlemek'' amacıyla düzenlenen PISA'da, ''öğrencilerin okulda müfredat kapsamında ele alınan konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil, öğrencilerin gerçek hayatta karşılayabilecekleri durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yetenekleri ölçülüyor.'' Ayrıca, ''öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilmeleri, akıl yürütmeleri ve okulda öğrendikleri fen, matematik ve okuma ile ilgili becerilerini kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup olmadıkları'' araştırılıyor.        

1-31 NİSAN ARASINDA PİLOT UYGULAMA YAPILACAK, 1450 ÖĞRENCİ KATILACAK
PISA'nın okullarda tanıtılması için de çalışma yürüten MEB; 1-31 Nisan 2011 tarihleri arasında pilot uygulama yapılacak. Uygulama ''kağıt-kalem oturumu'' ve ''bilgisayar tabanlı değerlendirme oturumu'' olmak üzere iki farklı oturumda yapılacak.        

Pilot uygulama esas uygulamadan tam bir yıl önce projeye katılan tüm ülkelerde ''ön çalışma'' amacıyla yapılıyor. Pilot uygulama da esas uygulama gibi tüm katılımcı ülkelerde aynı standartlarda düzenleniyor.       

Türkiye'deki uygulamaya 7 coğrafi bölgeden seçilen 24 ildeki 56 ilköğretim ve ortaöğretim okulundan 1450 öğrenci katılacak.       

PISA'ya bu yıl 70 ülkenin katılması bekleniyor. Öğrencilere test uygulamasının yanı sıra anketler de yöneltiliyor.Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER