TUS Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

Tıpta Uzmanlık Sınavı sorgulama için ÖSYM'nin hazırlayıp uyguladığı testleri cevaplayan uzman adaylar, girdikleri sınav neticelerini internetten sınav neticelerini sorgulamaya başladı. 

TUS Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

TUS sınav neticeleri ile birlikte aldığı puanla hangi uzmanlık dalını tercih edebileceğini öğrenecek olan doktorlar, sınav neticelerinden sonra bu işlemlerini yapabilecekler. 

Sınav neticeleri, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar neticelerini, T.C. Kimlik Numaraları/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 

Adaylar netice belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav neticeleri YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına da elektronik ortamda verilecektir. Sınava dair bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra neticeler açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav netice belgeleri doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. 

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha evvel almış oldukları sınav/yerleştirme neticeleri, değişen kimlik bilgilerine göre tekrardan düzenlenmez.

ÖSYM TUS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Temel Tıp Bilimleri sınavı ücreti 175 TL. 14.45’te başlayan ve 150 dakika süren Klinik Tıp Bilimleri sınavı da aynı şekilde 175 TL.

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ocak 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 17 Temmuz 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS neticeleri, 11 Eylül Salı günü doktorların erişimine açılacak. Sonuçların mesai saati içerisinde açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

TUS neticesine  göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır. Adaylar; 2018-TUS 1. Dönem ve 2018-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. 

Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır.

Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

Yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan, YDS’den en az 50.000 puan alan adaylar dışında ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil  eşdeğerliliğine dair tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. 

(03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. 

Tercih yapacak adaylardan YDS'den süresi geçerli ve en az  50.000 puanı olan adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar ise ilgili dönemin tercih son tarihine kadar geçerli belgelerini ve noter onaylı suretlerini dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi  yapabileceklerdir.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “TUS ve DUS neticesine göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. 

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış  almak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.” hükmüyer almaktadır.

Bu hüküm gereğince; Bakanlık tarafından yaptırılan sınavda tercih yapabilmek için yabancı dil yeterliliğini sağlayan adaylar, bu sınava başvuru yaparken ÖSYM’ye bildirmiş oldukları TC Kimlik Numaraları veya Yabancı Uyruklu (YU) numaralarının yabancı dil sınavını  yapan kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamalıdır. 

Bakanlıkça yaptırılan sınavda yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların, ilgili kurum tarafından Merkezimize bildirilen TC kimlik numaralarının Merkezimiz kayıtlarındaki adaylara ait TC Kimlik Numaraları veya Yabancı Uyruklu (YU) numaralarından farklı olmaları durumunda (adayın TUS’a başvururken bildirdiği numaradan farklı olması durumunda) bu adayların tercih işlemi yapmaları mümkün değildir (Adayın TUS başvurusunda kullandığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile TÖMER’e başvurduğu numara aynı olmalıdır.

Farklı başvuru numarası ile başvuru yapanların dil muafiyeti işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve buna bağlı olarak tercih işleminin yapılabilmesi için TÖMER’den bu değişikliği adayın bizzat yaptırıp TÖMER’in elektronik ortamda kurumumuza tercih işlemleri bitmeden göndermesi gerekmektedir.).

Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (TUS’a başvurduğu T.C. Kimlik Numarası ile) ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Kaynak: tgrthaber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER