ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI KARARLARI

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer’in önerisi doğrultusunda, 18- 20 Kasım 2011 tarihleri arasında, Antalya’da “Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı” düzenlendi.

ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI KARARLARI

Çalıştay’da “Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme”, “Öğretmen atama kaynakları, seçme süreci ve yerleştirme”, “Uyum ve adaylık süreci, sürekli mesleki gelişim”, “Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları” başlıkları altında çalışmalar yapılmış ve belirli kararlar alınmıştır. Alınan kararlar öneri mahiyetinde olup, MEB’in politikalarına ışık tutma mahiyetindedir.

Çalıştay; akademisyen, bürokrat, eğitimci, sendika ve eğitim derneklerinin temsilcilerinden oluşan 250 kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay 4 ayrı grup altında oluşan alt gruplarda alınan kararlarla sonuçlandırılmıştır. Bakan Ömer DİNÇER’in 4. Grup (Kariyer Basamakları) çalışmalarına bizzat katılarak gün sonuna kadar grup üyesi rolünde sürece katkı sağlaması dikkat çekti. Çalıştayda öğretmenler için önemli kararlar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’na rapor edilecek önerilerden bazıları özetle şöyle:

 Eğitim fakültelerine öğrenci seçiminde uygulanan yöntem yeterli değil.

 KPSS Sınavının amaca daha iyi hizmet etmesi için soruların yüzde 40′ının alan bilgisi, yüzde 30′unun öğretmenlik formasyonu, yüzde 30′unun genel kültür ağırlıklı olması gerekir.

 2050 yılına kadar, alanlara göre öğretmen ihtiyacı belirlenmeli ve kontenjanlar bu öngörüye göre planlanmalı.

 Bulunduğu okulda kesintisiz 15 yıl görev yapmış öğretmenler o il veya ilçe içinde zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulacak. Bu rotasyon teklifi AKP Düzce Milletvekili Osman ÇAKIR tarafından getirildi. Son değerlendirme toplantısında sendikalar ve derneğimiz tarafından itiraz edilen maddenin çalıştay raporlandırma sürecinde itiraz gerekçelerimiz yazılarak çalıştay raporundan çıkarılmasını talep edeceğiz.

 Eğitim fakültelerinin akademik yapılanması yeniden gözden geçirilmeli. Kayıt yaptıracak kişilerden, öğretmenlik mesleğini icra etmesine engel psikolojik rahatsızlığı bulunmadığı raporu istenmeli.

 MEB tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda pedagojik formasyon eğitimi verilmeli.

 MEB, öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili çalışmalar konusunda bölgeler arası fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bazı yetki ve sorumluluklarını yerel yönetime aktarmalıdır.

 657 YERİNE YENİ PERSONEL KANUNU ÇIKARTILMALI : 657 sayılı kanunun getirdiği memurluk rejimi çalışanlar arasındaki farklılaşmayı ve girişim, atılım, inovasyon gücünü engellemektedir. Öğretmenlik mesleğinin kapsamına, sorumluluk alanının duyarlılığına ve çalışma koşullarına uygun, mesleğin gelişimine elverişli yeni bir personel kanunu çıkarılmalıdır. Yeni yasa müfettiş ve okul idarecilerini de kapsamalıdır. Bu madde başta 657 sayılı DMK ile getirilen “iş güvencesi” kapsamından öğretmenlerin çıkarılması yönünde kabul edildi. Fakat sendika ve dernek temsilcilerinin ve 4b alt grubunun ortak itirazları sonucunda “personel kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

Görüşmelerde “Aday öğretmenler sosyal ve kültürel yönden yabancı olduğu bölgelerde çevreyi tanımadan göreve başlatılmakta ve Türkçe bilmeyen öğrencilerin eğitiminde sorun yaşamaktadır.” tespiti yapıldı. Bu sorunun çözümü olarak da ‘tüm öğretmenler (özellikle yeni atananlar) atandıkları bölgenin sosyal ve kültürel yapısını tanıma, bölge halkıyla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabilme ve çevre şartlarına uyum sağlayabilme amacıyla uyum programına alınması’ önerisi getirildi.

 Öğretmenlik mesleğini icra etmesine engel olacak psikolojik ve sağlık problemlerinin olmamasına ilişkin sağlık raporu eğitim fakültelerine girişte (tercih formunda) belirtilmeli.

 Ören yerleri, müze ve teknopark girişlerinde öğretmenlerden ücret alınmamalı. Servis sağlayıcılar öğretmenlerden internet ücreti almamalı ya da özel fiyat uygulamalı.

 Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken adaylığını tamamlayan öğretmenler devlet okullarına atandıklarında adaylık eğitiminden muaf tutulmalı.

 Pedagojik formasyon sertifika programları yoluyla öğretmen yetiştirme süreci gözden geçirilmeli, söz konusu programlar MEB’in ihtiyaç duyduğu alanlarla sınırlandırılmalı. Formasyon eğitimi eğitim fakültelerinin koordinatörlüğünde olmalı.

 Mahrumiyet bölgesinde görev yapan öğretmenlerin maaşlarına ek ödeme yapılmalı.

 Anadolu öğretmen liselerinin amacı ve programları yeniden düzenlenmeli. Ek puandan öğretmenlik programlarının ilk 5 tercihinde yer verenler yararlanmalı.

 Öğretmenliğe kaynaklık eden alanlarda akreditasyon sistemi oluşturularak akredite edilme koşullarını karşılamayan programlardan öğretmen ataması yapılmamalı.

 Ücretli öğretmen görevlendirilmesi ve sözleşmeli ataması uygulamasından tamamıyla vazgeçilmeli.

 Eğitim fakültesi mezunu olup atanamayanların devlet memurları dışındaki istihdam çeşitliliği hakkında farkındalığı sağlanmalı.

EYUDER olarak Bakan Ömer DİNÇER’in önerisiyle gerçekleştirilen çalıştayın çok verimli olduğunu ve daha etkili çalıştayların gerçekleştirilmesi konusunda eğitimi temsil eden tüm tarafların sürece katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat olduğunu kamuoyuna bildiririz.

EYUDER Basın Yayın Halkla İlişkiler.
 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER