Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Süreci Yarın Başlayacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda, yarın üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başlayacak.

Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Süreci Yarın Başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alınmıştı.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki programda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik varsa yarından itibaren uzaktan öğretimle yürütülebilecek.

Derslerin uygulamalı kısımları için de, belirlenen zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturularak eğitim verilebilecek.

Ülke genelinde 207 yükseköğretim kurumun 123'ü bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor.

Öğrenme Yönetim Sistemi bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışıldı.

Bu üniversitelere Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından destek sağlandı.

Altyapı eksiklikleri tamamlanan üniversiteler ya UZEM'ler aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla dijital platformlar üzerinden bu hafta başlayacak eğitimleri yürütecek.

Ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersin kullanılabilmesi de mümkün olacak.

YÖK, başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin dijital ders havuzlarını önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen ara yüzle erişime açacak.

Diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de zamanla YÖK tarafından değerlendirilerek bu havuza ilave edilecek ve havuz sürekli geliştirilip zenginleştirilecek.

Öğretim elemanlarına "dijital eğitim" dersi

Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak, YÖK'ün koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak "Dijital Eğitim Ortamlarına Giriş" dersi verilecek. Bu ders YÖK tarafından hazırlanan ara yüzde "Dijital Eğitim Dersleri" başlığı altında yer alacak.

Bunun yanında yükseköğretim kurumları isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığıyla da kendi öğretim elemanları için eğitimler düzenleyebilecek veya diğer üniversitelerden bu eğitimi aldırabilecek.

Uzaktan eğitim için üniversite öğrencilerine internet

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak derslerin yayınlanmasına dair çalışmalar devam ediyor. YÖK, üniversite öğrencilerine belli bir internet kotası tanımlanması için bazı servis sağlayıcılarıyla da görüşme yürütüyor.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine dair hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yürütülecek.

Bu kararlar, halen yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında, Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve yürütülen "Uzaktan Eğitim Programları'nın yüz yüze eğitim kısımları" için de geçerli olacak. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, koronavirüsle mücadele süresince uygulanmayacak.

Telafi için yaz öğretimi uygulanabilecek

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturularak, Kovid-19 sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek.

Lisans üstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlüklerce gerekli altyapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecek.

Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili her türlü tedbir ve uygulamalarında, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER