Uzaktan eğitim modeli büyük ilgi görüyor

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Karaağaç, “Uzaktan eğitim kolay, ulaşılabilir, öğrenme garantili ve ekonomik bir eğitim modelidir” dedi.

Uzaktan eğitim modeli büyük ilgi görüyor

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Karaağaç, oluşturdukları yeni eğitim modeliyle çok farklı, eğlenceli ve ulaşılabilir bir model oluşturduklarını belirterek, “Uzaktan eğitim kolay, ulaşılabilir, öğrenme garantili ve ekonomik bir eğitim modelidir” dedi.

Gelişen teknolojinin ve tüketim alışkanlıklarının birçok alanda olduğu gibi eğitimde de farklı yönelimler oluşturduğunu belirten Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Karaağaç, “Eğitime olan ihtiyaç ve eğitimi edinme modeli artık değişti. İnsanlar her alanda kolaylık erişilebilirlik esneklik ve kalite arıyor. Bugün iş bulmak ve kariyer yapmak isteyenlerle kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler eğitimlerimizi tercih ediyor. Torunlarına faydalı olmak için eğitim alan ilkokul mezunu bir anane ile uzman psikolog aynı eğitimden istifade edebiliyor. Kreşe giden 5 yaşındaki bir çocuk ailesiyle birlikte sorunsuz işaret dili öğrenebiliyor. Bütün bu farklı yaş ve eğitim profilindeki insanları ortak noktada birleştiren kolay, erişilebilir, öğretici ve ekonomik bir eğitim modeli oluşumuz” dedi.

Uzaktan eğitimin bireylerin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olduğunu kaydeden Karaağaç, “Uzak mekânların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, özürlülere ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı oluşturması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırıyor. Uzaktan eğitim, uygulanması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. Uzaktan eğitimi farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim araçları iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmektedir. Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark, bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini (ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve mesleki gelişim kursları) tamamlayabilmeleridir. Uzaktan eğitim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim fakir ülkelerin başvurduğu bir öğretim şekli de değildir bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır” dedi.

Karaağaç, uzaktan eğitimin avantajlarını ise şöyle anlattı:

“Eğitim süreklilik isteyen bir gelişim sürecidir. Özellikle bilginin değişim hızının korkunç bir ivme kazandığı dikkate alındığında uzaktan eğitime neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya konabilecektir. Günümüz bilgi çağında doğru bilginin geçerlilik süresi aylarla ifade edilir bir zaman dilimine sıkışmış bulunmaktadır. Uzaktan eğitim sektöründe her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta, buna karşılık da öğretime ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Yani, daha fazla öğretim masrafı, daha az bütçelerle karşılanmak durumundadır. İlk yatırım harcamaları yapıldıktan sonra, alınan araç-gereçlerden veya oluşturulan öğretme-öğrenme sistemlerinden çok kişi yararlandığından eğitim ucuza mal olması sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim, eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını ve diğer harcamaları önemli derecede azaltmaktadır. Uzaktan eğitime farklı yerlerden ulaşmak mümkündür. Kullanıcılar istedikleri zaman istedikleri yerden eğitim alabilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hızlarında çalışabilmektedirler. Uzaktan eğitim ile öğrenme ortamındaki belirgin etkileşim eğitilen ile bilgisayar arasındadır. Hızı ayarlanabilen dolayısıyla kişisel planlara göre öğrenilebilen bir ortam eğitilene sunulmaktadır. Çabuk kavrayan eğitilenler diğerlerini beklemeden ilerleyebilmekte, öğretmen ilgisini daha yavaş kavrayan eğitilenler üzerinde yoğunlaştırılabilmektedir. Yüzyılın getirdiği teknolojik imkanlar internette verilen eğitimde aktif olarak kullanılabilmektedir. Multimedya öğelerinin tümünün çok kolay ve ücretsiz olarak (video ve görsel, işitsel tasarımlar) kullanılmasını sağlanmaktadır. Teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlar eğitimi çekici hale getirmekte ve öğrenmeyi artırmaktadır. Öğrenme ortamı görsel ve işitsel bilişim kolaylıkları ile desteklendiğinde eğitilen ile öğrenme arasındaki etkileşim üst düzeylere çekilebilmektedir. Öğrenenin kontrol edebildiği hatta seçebildiği yardımcı ders unsurları öğrenme ve kavrama hızını artırmaktadır. Görsel ve işitsel bilişim katkısından beklenen bir diğer beklenti ise öğrenmenin kalıcı olacağıdır. E-öğrenimde eğitimin odağında bireyin bulunmasının da faydaları bulunmaktadır. Birey odaklı bir eğitim ile bireylerin sorumluluk anlayışı gelişmekte ve kişisel gelişim açısından olumlu sonuçlar elde edilmektedir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER