Uzmanlar LGS’yi değerlendirdi

8. sınıf öğrencilerinin “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”ı bugün gerçekleşti. Uzmanlar sınavda matematiğin belirleyici olduğunu kaydetti.

Uzmanlar LGS’yi değerlendirdi

  Bugün gerçekleştirilen liseye giriş sınavı uzmanlar tarafından değerlendirildi. Sınavın TEOG’a göre daha eleyici bir sınav olduğunu kaydeden uzmanlar, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Dil bölümünü içirik bakımından ayrıntılarıyla ele aldı. 
  "Türkçe sorularında akıl yürütme becerisi ön planda" 
  Sınavın 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsadığını ifade eden Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, Türkçe sorularını değerlendirdi. Uğurludural, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’da Türkçeden 20 soru yer aldı. Sınavın kapsam geçerliliği ve soru tiplerinin MEB tarafından paylaşılan örnek sorularla benzer olduğu görüldü. Bununla birlikte sınav, 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Bununla birlikte öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Metin sorularında ise “teknoloji bağımlılığı, çevre bilinci kazanma gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verilmiştir” dedi. 
  “Karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiş” 
  Türkçe sorularının bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırdığında soru tiplerinde farklılık olduğunu kaydeden Uğurludural, “Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır.  Bununla beraber metinler arası karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiştir. Geçmiş sınavlarda bir paragraf üzerinden tek bir yorum sorusu sorulurken bu sınavda uzun bir metin üzerinden çoklu sorulara yer verildiği görülmüştür. Bu özellikler; öğrencilerin günlük yaşam becerisi açısından okuma, anlama, yorumlama becerisi ile beraber analiz ve muhakeme yeteneğine sahip olmalarının yani akıl yürütme becerilerinin ön plana çıkarıldığını göstermektedir.  Dolayısıyla dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren ayırt edici özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır. Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir” yorumlarında bulundu. 
  "Sınavda sosyal bölüm soruları zorlamadı" 
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından inceleyen Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel,  “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular açık anlaşılır, 8. sınıf kazanımlarına uygun ve TEOG sınavına göre daha kolay sorulardan sorulmuştur.  Sınavdaki konu dağılımları bütün üniteleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavda ekonomi, sosyal, kültürel ve milli gibi bu dersin terminolojisine ait kelimelere vurgu yapıldığı görülmüştür. Soruların, bilgilerden yola çıkarak yorumlama ve çıkarım becerisini ölçtüğü dikkat çekmektedir. Bununla birlikte sınavda TBMM ile ilgili soruda  ‘teslimiyetçi politikalar, fedakârlık ‘ gibi kavramların anlamını bilmeyen öğrencilerin bu sorunun çözümünde zorlanacağını söyleyebiliriz. Atatürk’ün spora verdiği önemi sorgulatan soruda ise hükümetin para sıkıntısı çektiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi öğrencileri spor yerine ekonomi seçeneğine yönelterek yanlış seçeneğe gitmesine neden olabilir. Düzenli tekrar yapmış, ders kitabı ve çalışma kitabını takip etmiş, temel kavramlara hâkim ve geçmiş sınav sorularını çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur” şeklinde konuştu. 
  "İngilizce sorularında geçen yıllara göre değişiklikler vardı" 
  İngilizce sorularını değerlendiren Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Altan Azaplar, “İngilizce’de açık, anlaşılır ve 8. sınıf kazanımlarına uygun sorular sorulmuştur. TEOG ve SBS sınavlarının aksine bu sene bir ilk olarak soru yönergeleri İngilizce olarak yazılmış olup, grafik ve tablo yorumlama sorularına yer verilmemesi dikkat çekicidir. Yine geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavları ile bu sınav karşılaştırıldığında, resimlerin kullanıldığı soru sayısının arttığı görülmüştür. Soruların dağılımı bir ve ikinci dönem konularını kapsamaktadır. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ilk sekiz üniteden sorular sorulmuş, beklenenin aksine dokuz ve onuncu ünitelerden soru sorulmadığı görülmüştür. Düzenli bir çalışma programına sahip olan öğrencilerin doğru yanıtlara kolay ulaşacağı bir sınav olmuştur” dedi. 
  "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde ezber sorular çıkmadı" 
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün sorularının açık, anlaşılır ve net ifade edildiğini belirten Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan, “Tüm sorular 8. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınavda bilgi ve yorum düzeyinde sorular yer almaktadır. Sorular metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuştur. Bu sınavda TEOG’da olduğu gibi ezber bilgi soruları bulunmamaktadır. TEOG’a göre yorum soruları daha anlaşılır ve kolaydı” ifadelerinde bulundu. 
  "Fen Bilimleri bölümünde eşit konu dağılımı yapılmış" 
  Fen Bilimleri bölümünde konu dağılımının orantılı olarak hazırlandığını belirten Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, “Sorular MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınavdır. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hâkim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir.   Fen Bilimleri sınavı, gündemi takip eden ve kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Konu dağılımları orantılı olarak hazırlanmıştır. TEOG’a göre daha eleyici bir sınav olmuştur” dedi. 
  "Sınavın belirleyicisi Matematik bölümü oldu" 
  “Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir” diyen Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez ise , “Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte TEOG sınavıyla kıyasladığımızda bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘ en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER