YÖK'ün YKS Ek Yerleştirme Raporundan: Boş Kontenjan Sorun Olmaktan Çıkmıştı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'nda, yükseköğretim program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar neticesinde 2017'yılında yüzde 76,45 olan doluluk oranı 2018'yılında yüzde 84,69'a, 2019'yılında yüzde 91,36'ya, 2020'yılında ise yüzde 93,19'a yükseldiği hatırlatıldı.

YÖK'ün YKS Ek Yerleştirme Raporundan: Boş Kontenjan Sorun Olmaktan Çıkmıştı

Raporda ayrıca YKS'nin ilk defa uygulandığı yıla göre, boş kontenjanlarda 71 bin 2 azalma sağlandığı ve ek yerleştirmeyle 2020 yılı kontenjan doluluk oranın artacağı belirtildiği söylendi.

Boş kontenjanlardaki azalmayla birlikte bu tablonun ek yerleştirme sonuçlarına da yansıyacağına ilişkin, bilgi ve tecrübeye dayalı değerlendirmenin şu an gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, YKS'nin, 3. yılında da olumlu sonuçlar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, bu olumlu tablonun, "ek yerleştirme" döneminde de kendisini gösterdiği ve boş kontenjanların artık bir sorun olmaktan çıktığı söylendi.

YGS-LYS’nin uygulandığı 2017'yılında 322 bin 14 olan boş kontenjanın, YKS'nin ilk defa uygulanmaya başlandığı 2018'yılında 177 bin 103, 2019'yılında 80 bin 635, bu yıl ek yerleştirme neticesinde 53 bin 163 olduğu söylenen açıklamada, genel yerleştirmede sağlanan olumlu gelişmenin, ek yerleştirme de YÖK'ün tahminleri istikametinde devam ettiği belirtildi.

2017 yılı YGS-LYS'de 322 bin 14 olan ek yerleştirme sonucundaki boş kontenjan sayısının, yeni sisteme geçişle birlikte YKS'nin yapıldığı ilk yıl olan 2018'yılında ciddi bir azalma gösterdiği ifade edilen açıklamada, 2018'yılında 177 bin 103 olan ek yerleştirme boş kontenjan sayısının 2020'yılında 53 bin 163'e geriledi.

Ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75'i bir yükseköğretim programına yerleşmiştir

Bu tablonun, üç yıldır değiştirilmeden uygulanan YKS'nin başarısını bir defa daha kanıtladığı açıklamada şunlar söylendi:

"Bu yıl yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirmeyle birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427 aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir.

Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17 bin 314 aday yerleşmiştir. Geçen sene boş kalan açık öğretim programları kontenjanı da 48 bin 673 iken bu sene 26 bin 886 olmuştur.

Diğer bir ifade ile yine geçen seneki gibi bu sene de hem örgün hem açık öğretim programlarında, hem devlet hem vakıf hem de KKTC üniversitelerinde boş kontenjanlar önemli bir oranda azalmıştır.

Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128’i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur. Bir başka ifade ile ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75'i bir yükseköğretim programına yerleşmiştir."

Boş kontenjan olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıştır

Açıklamada, eğitime erişimde sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan, başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı arayan, muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin ilk yıl, görünürlük düzeyinde ürettiği önemli ve olumlu sonuçların sistemli bir şekilde devam ettiğinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "YÖK olarak yaptığımız planlamaların kamuoyu önünde verdiğimiz taahhütlere uygun olarak başarılı sonuçlar ürettiğini kamuoyuna hamdolsun büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz.

Bugünkü sonuçlar ile yapılan titiz çalışmalar sonucu artık yükseköğretimde 'boş kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıştır. Yeni YÖK, yükseköğretimle ilgili bütün süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübe zemininde, yükseköğretime erişimde ve yükseköğretimin niteliğini geliştirmede eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarını da gözeterek yürütmeye devam edecektir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER