Yönetici Atama Yılan Hikâyesine Döndü

İptaller bir bir geliyor

Yönetici Atama Yılan Hikâyesine Döndü
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, “Eğitim Kurumları Yöneticileri” konulu 07/03/2011 tarihli ve 15038 sayılı yazıları ve eki Danıştay kararına göre;

Danıştay İkinci Dairesince verilen 24/01/2011 tarihli ve E.No: 2010/3228 sayılı kararda; 3/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe Giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin uygulama kılavuzunun üçüncü bölümünde yer alan 36. soru ve bu soruya verilen cevabın, atamasını kılavuzun ikinci bölümünde yer alan 12. maddeye bağlı olarak iptal ettirenler yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, söz konusu kılavuzun ikinci bölümünde yer alan 12.maddedeki açıklamalar çerçevesinde atamasını iptal ettirenler sınava dayalı yapılacak atamalara, sınav haklarını kullanmamış sayılacaklarından başvuruda bulunabilecekler.

Kılavuzun İptal Edilen Hükümleri

12. Ataması yapılan yöneticiler bu isteklerinden vazgeçmeleri halinde tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır.

Örnek: Müdürlük için başvuruda bulunan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının 27 Ocak 2010 tarihinde müdürlüğe atanması durumunda bu isteğinden vazgeçtiğini 28 Ocak 2010 tarihine kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir.

Soru 36: Sınava dayalı müdürlüğe ya da müdür yardımcılığına ataması yapılanlardan göreve başlamayanlar ya da atamasını iptal ettirenler bu sınava dayalı olarak tekrar başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap: Sınava bağlı olarak ataması yapılanlardan görevine başlamayan ya da atamasını iptal ettirenler sınava bağlı atama haklarını kullanmış olacaklarından bu sınav puanına bağlı olarak tekrar başvuruda bulunamayacaklardır.
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER