YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞMESİ GEREKENLER

Önceki yazımda MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilk 3 maddesiyle düzenlenen amaç, kapsam ve dayanak açısından sakat olduğunu; dolayısıyla da bu Yönetmelik ile yapılan bütün iş ve işlemlerin yasal olmadığını açıklamıştım.

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞMESİ GEREKENLER

Bu 3 madde değişmeden yapılacak hiçbir düzenlemenin de hükmünün olmayacağını acizane izah etmiştim.

 

Fakirane mevzuat bilgimizle bu 3 maddenin şimdiki hali ve nasıl olması gerektiği üzerinde duracağım. Mevzuat deryalarına bu fakir halimle yol göstermek gibi bir düşüncemin olmadığını önceden belirtmeliyim ki; kimse kızmasın.

 

Madde 1:

 “Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Şeklinde olup;

“Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesi ile buna bağlı olarak asıl kadroları ile birlikte yer değişikliği ile atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.“şeklinde değiştirilebilir.

 

Madde 2:

“Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personeli kapsar.” Şeklindeki metin;

“Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak halen yürütmekte olan ve yürütecek personeli kapsar.” Şeklinde düzenlenebilir.

 

Madde 3:

“Bu Yönetmelik’in, çıkarılmasında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 56 ncı maddesine” dayanılarak hazırlanmıştır.” Şeklindeki metin bu haliyle Yönetmeliği dayanaksız kılmaktadır.

Yeni metin şu şekilde olmalıdır: “Bu Yönetmelik’in, çıkarılmasında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı ve 88 inci maddeleri ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 56 ncı ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

Bu metin böylece; personelin hem asıl kadrosundaki atama ve yer değiştirmesine, hem ikinci görev verilmesi, hem bu konuda yönetmelik düzenlenmesi ve hem de yetki devri ile atamaların valiliklere devri yasallık kazanmaktadır. Daha önceki Yönetmeliğe göre şeflikten okul yöneticiliğine geçen bir personelin atanması da böylece yasal olarak çözülmüş olacaktır.

 

Bu maddedeki dayanak olarak aldığımız kanunlar ve maddeleri şunlardır:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun;

- “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlığı altındaki 76. maddede;

“Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.”

 

- “İkinci görev verilecek memurlar ve görevler” başlığı altındaki 88 inci maddede ise;

 “Asıl görevlerinin yanında; … Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir.” denilmektedir.

2. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un;

- Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri” başlığı altındaki 56. Maddede;

“Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.”

  • “Yetki Devri” başlığı altındaki 60. maddede;

“Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Gerekirse buna Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki (İl/ilçe Müdürlüklerindeki) Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki yöneticilerin atama ve yer değişikliği de eklenebilir.

 

 

     Ali COŞKUNER

    İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

MARDİNGüncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
mardi serar
mardi serar - 10 yıl Önce

Bu arkadaşla çalışanların Allah yardımcısı olsun

SIRADAKİ HABER