YÖNETİCİ ATAMASI İÇİN YAPILAN YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA PUAN AĞIRLIKLARI NEDİR

YÖNETİCİ ATAMASI İÇİN YAPILAN YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA PUAN AĞIRLIKLARI NEDİR

YÖNETİCİ ATAMASI İÇİN YAPILAN YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA PUAN AĞIRLIKLARI NEDİR
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: %10,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
c) Okul yönetimi ve geliştirme: % 8,
ç) Eğitim öğretim liderliği:%10, 
d) Eğitim ve yönetimde etik: % 4
e) Türk idare sistemi: % 2,
f) Protokol kuralları: % 2,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5,
ğ) Genel kültür: %5, 
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: %50.
(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için ayrı yazılı sınav yapılır.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
(2) Sözlü sınavda aday;
  1. Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %30,
  2. Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,
  3. Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,
ç)   Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,
  1. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,
  2. Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,
  3. Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,
  4. Genel kültür düzeyi: %10,
konularından sınava tabi tutulur. 
(3) Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.
(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 
Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER