Yönetmelik taslağı ile ilgili düşüncelerim(1)…

Yönetmelik taslağının yayınlandığı şekilde yürürlüğe girmesi halinde, eksiklerinin bir kısmını ve görevdeki şube müdürlerine neler getireceğini yazdım…

Yönetmelik taslağı ile ilgili düşüncelerim(1)…

Ancak, yönetmelik taslağında büyük çelişkiler var. Umarım bu çelişkiler giderildikten sonra yayınlanır. Çünkü bu haliyle yayınlanması halinde görevdeki şube müdürleri için adaletsizliklere neden olacaktır. Şube müdürlerinin yer değiştirmesinin gerekliliğine inansam da yeni adaletsiz uygulamaların önü açılmamalıdır.

“Hizmet puanları”

İlçelerin hizmet puanlarında, hem de puan değerlerinde bir problem var. İlçe hizmet puanları ile ilgili sıkıntıları karşılaştırmalı örneklendirerek yazmıştım. Bunun yanında ilçe puanlarında başka türlü bir haksızlık da var. Memleketiniz Van’da 15 yıl şube müdürü olarak görev yaptıysanız 330 puan elde ediyorsunuz. Bu puanı başka bölgede elde etmek için 30 sene çalışmanız gerekli. Tabi ki bölgeler arasında puan farkı olmalıdır. Ama bu kadarının da fazla olduğunu düşünüyorum. Pozitif ayrımcılık, eşitsizlik seviyesine çıkarılmamalıdır. Bu Anayasanın 10. Maddesine aykırıdır.

X. Kanun önünde eşitlik
Madde 10.- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

 

Hizmet puanı hesabında il-ilçe puanları,  Mülki İdare Amirlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ekindeki il-ilçe sınıflandırması esas alınırsa daha adil bir uygulama yapılır, düşüncesindeyim.

“Taslağın 9.maddesi”

Daha önce de yazmıştım. Taslağın 9. Maddesinde anlaşılmaz bir durum söz konusu. Altı yılını dolduranların aynı hizmet bölgesinden bir İl’e atama isteyebilecek olması taslağın 5. Maddesinin 2. Bendi ile çelişki oluşturmaktadır. 9. Madde de bent numaraları ile ilgili de bir problem var. Sanki eksikmiş gibi görünüyor. Altı yılını dolduranların kaç tercih yapabilecekleri belirsiz.  Tercihlerde sınırlamanın 20 olması gerekir diye de düşünüyorum

“İnsan ömrü yetmez”

Taslağın 5. Maddesinin 2. Bendinde yöneticiler her unvan için ayrı ayrı bölge hizmeti yapmakla yükümlüdürler,  ifadesi yer almaktadır. Her unvan için tam 24 yıla ihtiyaç var. Şube müdürlüğü, İlçe milli eğitim müdürlüğü, İl milli eğitim müdür yardımcılığı ve il milli eğitim müdürlüğü diye makamları unvan bakımından ayırır isek insan ömrü buna yetmez. 4x24=96 yıl eder. Aslında her unvan için değil de, bir unvan için ifadesi yer alsa daha uygulanabilir olacaktır diye düşünüyorum. Hatta öğretmenlikte geçen süreler bile değerlendirilebilir.  

“Yer değiştirme komisyonu”

Taslağın yayınlanması ile 652 sayılı yasanın yayınlanması aynı zamana denk geldi.  Yer değiştirme komisyonunda kaldırılan/ ismi değiştirilen görevlerde bulunanlar yer almaktadır. Bu komisyon; Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği Bakanlık Müşaviri’nin başkanlığında İnsan Kaynakları Genel Müdürü, bir hukuk müşaviri, en çok üyeye sahip 2 sendika ve MEB eğitim yöneticilerinden oluşan Dernek (STK temsilcisi) temsilcisinden 1 kişi olmak üzere beş üyeden oluşturulmalıdır. Başkanın dışında aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

STK temsilcilerinin bu komisyonlarda yer alması daha demokratik bir tutum olacaktır. Ülkemizde her alanda katılımcı demokrasinin işlemesine katkı sağlayacaktır.

Davut ÇALIŞKAN
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER