Yükseköğretim Kurulu: Diploma Denkliklerine Koronavirüs Düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs salgın sebebiyle, yurt dışında eğitim gören öğrenciler dikkate alınarak, diploma denkliklerine dair mevzuatta değişiklik yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu: Diploma Denkliklerine Koronavirüs Düzenlemesi

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, diploma "denklik başvurularının reddedileceği durumlar" bölümüne yeni hüküm eklendi.

Daha önce, yurt dışında mezun olan bir kişinin denklik başvurusunda, öğrenim süresince kullandığı pasaport ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş çıkış dökümü incelenerek, her bir eğitim öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edildiğinde başvuru reddediliyordu.

YÖK, bu maddedeki "her bir eğitim öğretim dönemi için" ibaresini yürürlükten kaldırarak yeni hüküm getirdi. Bu kapsamda, denklik başvurusu için bir eğitim öğretim dönemi için eğitim öğretim süresinin yüzde 70'i kadar o ülkede bulunmak yeterli sayılacak.

Ön lisans eğitiminde en fazla bir, lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim öğretim döneminde, eğitim öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmayacak.

Uzaktan öğretim diplomalarına ilk 400 koşuluyla denklik

YÖK, yurt dışındaki üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla diplomalarla ilgili de düzenleme yaptı.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun belirlediği klinik uygulaması bulunan sağlık alanlarından alınan diplomalar hariç olmak üzere, yükseköğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde ilk 400 içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara, Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulanmaksızın denklik işlemi yapılabilecek.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu değişikliklerden yararlanabilecek durumda olanlar, inceleme başvurusunda bulunarak durumlarının yeni düzenleme kapsamında yeniden değerlendirilmesini isteyebilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER