Devlet alacakları için gecikme faizine yüzde 60 zam

Devletin alacaklarına uyguladığı ve 'tecil faizi' olarak bilinen gecikme faizi yıllık yüzde 15’ten yüzde 24'e yükseltildi. Gecikme zammı oranı da aylık yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e çıkarıldı.

Devlet alacakları için gecikme faizine yüzde 60 zam

Devletin alacaklarına uyguladığı ve 'tecil faizi' olarak bilinen gecikme faizi yıllık yüzde 15’ten yüzde 24'e yükseltildi. Gecikme zammı oranı da aylık yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e çıkarıldı. Ancak tebliğ tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen karara göre, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 24'e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak Tebliğ tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile bu tarihten önce tecil edilmiş ve şartlara uygun olarak ödenen alacaklarda müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek.

ESKİ ALACAKLARI KAPSAMAYACAK

Tebliğin yayınlanma tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanacak.

İlgili kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.
Resmi Gazete'de yer alan 5801 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1,6'dan yüzde 2,5'e çıkarıldı.

KARAR GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER