Varlık Barışı’nda Süre Altı Ay Daha Uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine dair zaman 6 ay daha uzatıldı.

Varlık Barışı’nda Süre Altı Ay Daha Uzatıldı

Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Aralık'ta sona erecek söz konusu zaman, 30 Haziran 2020 yılı olarak tekrardan belirlendi.

Karar kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2020'yılına kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara dair yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler.

Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2020'yılına kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020'yılına kadar vergi dairelerine beyan edilecek.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'yılına kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER