ELEKTRONİK İSTİHBARAT

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İstihbarat &ouml;rg&uuml;tleri; d&uuml;nya pazarlarında rekabet eden uluslararası şirketler, organize su&ccedil; &ouml;rg&uuml;tleri hatta sıradan vatandaşlar bile bug&uuml;n teknolojik y&ouml;ntemlerle bireylerin ya da kurumların iletişimine m&uuml;dahale edebilmektedirler.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Gelişen teknoloji</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; bireylerin adam adama markaj y&ouml;ntemiyle izlenmesi metodu yerine teknik takip ya da elektronik harp denilen metotları &ouml;ne &ccedil;ıkarmıştır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Elektronik takip, İşitsel takip, (taşınabilir minyat&uuml;r vericiler, telefon dinleme aygıtları, gizli mikrofonlar ve kaset kaydediciler). </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; takip (fotoğraf makineleri, kapalı devre ve kablolu televizyon, gece g&ouml;r&uuml;ş ara&ccedil;ları veya uydular) ve </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Algılayıcılarla takipte ise, manyetik algılayıcılar, sismik algılayıcılar, gerilim algılayıcıları, kızıl&ouml;tesi algılayıcılar ve elektro manyetik algılayıcılar kullanılmaktadır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Silahlarımıza hedef saptırılabilir.</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Atış kontrol sistemlerimizin modernizasyonunun asla İsrail&rsquo;e yaptırılmamalıdır. Atış kontrol sistemlerimizin modernizasyonunun zul&uuml;m ile anılan &uuml;lkelere yaptırmak b&uuml;y&uuml;k yanlıştır. Motor yurtdışından zaten temin ediliyor. Montajı burada yapılacaktır. Yani b&uuml;y&uuml;k bir sorun olmaz. Bu sistemler programlanabilir. Yani bizim bilgimiz dışında yazılımlar ve programlar y&uuml;klenirse bir savaş durumunda verilen sinyaller ile hedeften sapması sağlanabilir. Diğer taraftan sinyaller aracılığıyla hareketleri modernizasyon yapan &uuml;lke tarafından kontrol edilebilir. Hedefler vurulmaz, komuta kontrol sistemleri bir yerlere kod g&ouml;nderebilir. O bir yerlerde ter&ouml;r ile anılan İsrail olunca tehlikenin boyutu iyice artmış olur.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Savunma sanayimiz bunun &uuml;stesinden gelir.</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Atış kontrol sistemi elektronik optik esaslı olup tankların en &ouml;nemli ve teknolojik yeridir. Bu daha &ouml;nce tank modernizasyonu kapsamında İsrail&rsquo;e yaptırılmıştı. Oysa T&uuml;rkiye&rsquo;de bu teknoloji mevcuttur. Savunma firmalarımız bu işin &uuml;stesinden gelecek durumdadır..</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin bu elektronik ara&ccedil; ve gere&ccedil;ler a&ccedil;ısından 1951 yılında NATO&rsquo;ya girmesi ile birlikte ABD askeri ağına fiilen girdi. T&uuml;rkiye g&ouml;bekten İsrail, ABD ve İngiltere&rsquo;ye bağlanmıştır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Komple bir paket olarak başta tank modernizasyonu olmak &uuml;zere ara&ccedil;larımızın bakım onarımları emperyalist &uuml;lkelere yaptırılmamalıdır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Şifreler ellerinde</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">NATO doğrultusunda yapılan askeri anlaşmalar ile teknik donanım haberleşme ve t&uuml;m iletişim faaliyetlerinin ortak NATO şifreleme sistemine g&ouml;re şekillenmiştir.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Ağırlıklı olarak hava ve deniz ara&ccedil;larındaki yazılımlar ABD firmalarınca dizayn edilmiştir. T&uuml;rk yazılım firmaları bu konuda yer almamıştır. 1990&rsquo;dan sonra ise İsrail teknoloji transferi ile &ouml;zellikle hava kuvvetlerinde elektronik mekanizma İsrail teknolojisine dayanmış kara birliklerinde ise tank modernizasyonu İsraillilere verildiği i&ccedil;in tank atışlarındaki mekanik yapı şifreleme kodu yine İsrail&rsquo;in eline ge&ccedil;miştir..</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsansız u&ccedil;ak anlaşması da belli &uuml;lkelerle yapılmıştır.</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">2005 yılında ise insansız u&ccedil;ak anlaşmasının da İsrail ile yapıldı. İsrail ve ABD insansız u&ccedil;ak olayını L&uuml;bnan, Filistin, Irak ve Afganistan&rsquo;da uygulamaktadır. Sadece iddia edildiği gibi bir coğrafi alan fotoğraflaması i&ccedil;in değil silah ile donatılarak yerdeki hedefleri de yok etmektedir. Irakta bir&ccedil;ok kişi bu yolla katledilmiştir..</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">MİT&rsquo;in ara&ccedil; gere&ccedil;lerinin de &uuml;lkemiz i&ccedil;in risk oluşturan gizli servisler tarafından sağlanıyor. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">MİT&rsquo;in t&uuml;m istihbarat ara&ccedil; gere&ccedil;leri tamamen İsrail-MOSSAD, ABD-CIA, İngiltere-MI6 ağına g&ouml;re dizayn edilmiştir. Dolayısıyla TSK&rsquo;nın, Emniyet Teşkilatının ve MİT&rsquo;in ABD, İngiltere ve İsrail elektronik ağı i&ccedil;inde olduğu bir durumda bunlardan ayrı bir şekilde hareket kabiliyetimiz yoktur. İşte T&uuml;rkiye&rsquo;nin elini kolunu bağlayan budur. T&uuml;rkiye hareket edememektedir. Askeri casus uyduları ile T&uuml;rk g&uuml;venlik g&uuml;&ccedil;lerinin hareket alanı belirlenebilmekte koordinatları tespit edilebilmekte ve PKK&rsquo;ya rahatlıkla yansıtılabilmektedir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;venlik kuvvetlerinin b&uuml;y&uuml;k kayıplarının nedeni budur. Ulusal yazılım i&ccedil;in ASELSAN artık devreye sokulmalıdır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Dış g&uuml;d&uuml;ml&uuml; elektronik sistemlerinin kontrol dışı bırakılacak, uydu m&uuml;dahalesini bertaraf edecek yeni elektronik sistemleri geliştirilerek silahlı g&uuml;c&uuml;m&uuml;z millileştirilmelidir..</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Olan biteni doğru kaynaktan &ouml;ğren ki yanılmayasın.</span></font><br /> <br /> &nbsp;</p>
YORUM EKLE