Milliyetçiliğin Dijital Hafızası Milliyetçi Dergiler Projesi ile Dijitalleşiyor.

Milliyetçi Dergiler, Türk düşünce hayatında milliyetçi müktesebatın gelecek nesillere aktarılması gayesiyle 2019 yılında kâr amacı gütmeyen bir proje olarak Eksen Eğitim Sen ve İfade Fikir Derneği tarafından hayata geçirilmiştir.

Milliyetçiliğin Dijital Hafızası Milliyetçi Dergiler Projesi ile Dijitalleşiyor.

Türk milliyetçiliği, Türk düşünce hayatında yer almaya başladığı günden bu yana bilim insanlarının ve düşünce adamlarının emekleriyle inşa edilmiş bir düşünce hareketidir. Türk milliyetçisi kurum ve kuruluşların tamamı milliyetçiliğin çeşitli birikimlerinin tamamına varislik ederken, milliyetçi düşünce birikimi unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. Türk yayıncılık tarihinin hemen her döneminde birçok farklı alanda milliyetçi düşünürler tarafından çıkarılan dergiler dönemin tartışmalarına ışık tutmuştur. Fakat bu çalışmalar günümüzde erişilmesi mümkün olmayan birçok dergide serdedilen bu düşünceleri ulaşılabilir olmaktan uzaklaştırmaktadır.

Milliyetçi Dergiler, Türk düşünce hayatında milliyetçi müktesebatın gelecek nesillere aktarılması gayesiyle 2019 yılında kâr amacı gütmeyen bir proje olarak Eksen Eğitim Sen ve İfade Fikir Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. 2019 yılında başlanan literatür taramasının ardından dergilerin dijital ortama aktarılması aşamasına geçilmiştir. Literatür taraması ve dijital ortama aktarma çalışmaları 2020 yılından itibaren eş zamanlı olarak sürdürülmüştür. Milliyetçi Dergiler Projesi kapsamında, projenin başlangıcından itibaren 59 farklı derginin bütün sayıları içinde 5000’in üzerinde yazarın, 18.000’in üzerinde yazısı dijital ortama aktarılmıştır. Tarama çalışmalarına hala devam edilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER