1 NİSAN 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

1 NİSAN 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
—  Başbakanlık ile Gençlik ve Spor, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
—  Sermaye Piyasası Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11)
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER