11 MART 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

11 Mart 2014 Tarihli ve 28938 Sayılı Resmî Gazete

11 MART 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6017     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İnönü Üniversitesi At, Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-16)

—  ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-17)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarihli ve 2014/07 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarihli ve 2014/08 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarihli ve 2014/09 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/3/2014 Tarihli ve 5750 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2014/912 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER