11 NİSAN 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

11 Nisan 2014 Tarihli ve 28969 Sayılı Resmî Gazete

11 NİSAN 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6088   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6089   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6095   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
2014/6092    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—   İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
—  Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ
—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
—  Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/6 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER