11 ŞUBAT 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

11 Şubat 2014 Tarihli ve 28910 Sayılı Resmî Gazete

11 ŞUBAT 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/5863    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2014/5864    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
—  Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Türkiye-Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) İçin Hibe Anlaşması
 
YÖNETMELİKLER
—  Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
—  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı
—  Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği
—  Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)
—  Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15
—  Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16
 
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER