13 HAZİRAN - İDARECİLERİN DURUMU VE AYM KARARI ?

13 Haziran ve İdarecilerin Durumu AYM'den ne karar çıkacak ve muhtemel kararlar ne anlama gelecek?

13 HAZİRAN - İDARECİLERİN DURUMU VE AYM KARARI ?
Türk Eğitim Sen'in CHP ziyaretinde Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuun iptali için CHP den yardım istemesinden sonra CHP Anyasa Mahkemesine başvurarak yasanın İptali ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti.

Anayasa Mahkemesi, dershanelerin dönüştürülmesini de düzenleyen Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruların ilkini eksikler nedeniyle iade etmiş,  ikinci başvuruda eksiklik bulunmadığından esastan incelemeye karar vermişti.

Aylardır hazırlanacak, hazırlandı, çıktı çıkacak, ha bugün ha yarın eli kulağında denen Meb Yönetici Atama Yönetmeliği ise bir türlü Resmi Gazetede yayımlanmadı. Mevcut Okul Yöneticilerinin, 13 Haziran gününü endişeli bekleyişleri devam ediyor. .

Herkes Şu soruyu soruyor. Anayasa Mahkemesi Kanundaki Okul yöneticileri ile ilglili maddeleri iptal ederse ne olacak?

Şimdi bazı hususları açıklayalım

14 Mart 2014 tarihinde yürürülüğe giren Kanuna göre İdarecilerin konumu şu anda ne olmaktadır? Yani Görev süreleri 14 martta mı bitmiş oldu? Şu anda veklaten mi çalışıyorlar?

Hayır?

Okul yöneticilerinin görevleri 14 Mart 2014 itibariyle sona ermemiştir. Çünkü bu konuda mevcut  14 Mart 2014 tarih ve 6528 Sayılı Kanundaki Geçici madde şu şekildedir:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

Buna göre, okul yöneticilerinin görevleri ders yılının bitimi itibariyle sona tüm yöneticilerin görevleri 13 Haziran 2014 Cuma günü sona ermektedir. Ders yılı bitimi yönetmeliğe göre  derslerin bittiği gün olan 13 Haziran 2014 Cuma günüdür.

Buna göre  Kanunun yürürülüğe girdiği tarih 14 Mart dolayısıyla Anayasa Mahkemesi şimdi iptal etse de İdarecilerin görevi sona ermiş olacaktır, çünkü Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez" yorumları yanlıştır

Peki 13 Haziran tarihinden önce Yönetmelik çıkmadan Anayasa Mahkemesi İptal Kararı verirse ne olacaktır?

13 Hazirandan önce Anayasa Mahkemesi13 Haziranda okul yöneticilerinin görevlerine son verilmesi” düzenlemesinin yürürlüğünü durudurursa mevcut idareciler yeni mevzuat düzenlemesi yayınlanana kadar görevlerine devam edecektir.

Yönetmelik bu hafta çıkar ve 13 Haziran tarihinden sonra  sonra Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse ne olacaktır?

AYM kararları geriye yürümez. Gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra yürütmeyi durdurma kararı verilen hususlar dışında diğer hükümler  yürürlükte kalacak ve uygulanmaya devam edecek. 

Karar geriye yürümeyeceği için 13 Haziran tarihiyle görevden alınan idarecilerin durumunda değişiklik olmayacak. Bu karar onları geri getirmeyecektir.

4 yılını dolduran idarecilerin görevden alınması 13 Hazirandan sonra iptal edilse de yeni görevlendirmeleri kesinlikle engellemeyecektir. Yönetmelik ve kanunlarda yapılacak mevzuat değişiklikleri ile bu sorun aşılmış olacaktır.

Yönetici Atama Neden yayınlanmıyor? Ne Bekleniyor?

Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz.

MEB Yönetici Atama Yönetmeliğini aslında hazırladı ama Anayasa Mahkemesinin hamlesini bekliyor. Bu Nedenle boşa bir yönetmelik yayınlamış olmak istemiyor. O Nedenle çıkacak yönetmelik aslında 4 yıllık sürenin hesabında hangi hususların gözetileceği, yöneticilik kademesinde geçen görev sürlerinin nasıl değerlendirileceği kısmı dışında 4 yılını dolduran yöneticileri çok ilgilendirmiyor.

 Bundan daha ziyade yeni yapılacak yönetici görevlendirmelerinde görevlendirme krtierlerini açıklayacak bir yönetmelik.

Kanunda ders yılının bitimi itibarıyla ifadesi aslında MEB'i köşeye sıkıştırmıştır. 14 Haziran itibariyle MEB okullarda idarecileri belirlemek zorundadır. Yoksa okullar yöneticisiz kalacak ve işler aksayacaktır. Dolayısıyla MEB ve tüm okullar için bu hafta kritik bir hafta.

Dolayısıyla burada kritik konu Yönetici Atmaa Yönetmeliğinin 13 Hazirandan önce çıkması Anayasa Mahkemesinin ise kararını 13 Hazirandan önce verip vermemesi konusudur. AYM kararını 13 Hazirandan sonra İptal olarak verdiğinde bu durum aslında yönetici atama açısından MEB'in aleyhine değil lehine bir durum olacaktır. 13 haziranının hemen akabinde görevlendirilecek  yeni idareciler için  4 yıllık süre söz konusu olmayacaktır.

Yeni yönetmeliğin Milli Eğitim temel Kanununa göre olan  bazı maddelerini etkileyecektir.

 Bizim öngörümüz MEB 11 Haziranda TEOG Sınav Sonuçlarını Açıklayacak, 12 yada 13 Haziranda yönetmelik yayınlanacak. 13 Haziran dan bir ya da iki gün sonra yeni yöneticilerin görevlendirmesi hemen bekletmeden yapılacaktır.

Kaynak: Ajanskamu
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER