13 HAZİRAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

13 HAZİRAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

13 HAZİRAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kaybedilen Diploma ve Sertifikaların Yerine Verilecek Duplikata (İkinci Nüsha) lar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile İlgili 2013/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/9)

—  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/6/2013 Tarihli ve 2013/98, 2013/101 ve 2013/102 Sayılı Kararları

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/6/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-32 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerler

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER