13 MART 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmî Gazete

13 MART 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
ASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN
6529      Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/5949     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu Arasında Yemen Ulusal Diyalog ve Anayasa Reformu Vakıf Fonuna İlişkin Standart İdari Düzenlemesinin Onaylanması Hakkında Karar
2014/6019    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 Başvuru Numaralı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER