14 TEMMUZ 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

14 Temmuz 2013 Tarihli Resmî Gazete

14 TEMMUZ 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4966   5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar
2013/4976   Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET EME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
—  Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/32)
—  Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/65)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/44)
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER