20 ARALIK 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

20 Aralık 2013 Tarihli ve 28857 Sayılı Resmî Gazete

20 ARALIK 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5705    Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2013/5706    Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/63)
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER