20 ŞUBAT 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

20 Şubat 2014 Tarihli ve 28919 Sayılı Resmî Gazete

20 ŞUBAT 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI
2014/5899   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Başkan ve Üyeliklere Atama Yapılması Hakkında Karar
—   Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER
—   Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Göç ve Nüfus Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Gazi Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
—   Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
DANIŞTAY KARARLARI
—   Danıştay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/12010, K: 2013/8791 Sayılı Kararı
—   Danıştay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/374, K: 2013/8792 Sayılı Kararı
—   Danıştay Onuncu Dairesinin 23/12/2013 Tarihli ve E: 2009/6665, K: 2013/9317 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER