2002 YILINDAN BU YANA KAÇ KİLİSE AÇILDI VEYA ONARILDI ?

Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Başbakanın cevaplaması isteğiyle 2002 yılından bu yana kaç kilise açıldığını ve/veya onarıldığını ve metropolitleri sordu

2002 YILINDAN BU YANA KAÇ KİLİSE AÇILDI VEYA ONARILDI ?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 17.12.2012
 
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOGLU
Kayseri Milletvekili
 
30.07.2012 tarihinde yönelttiğim 7/9309 sayılı soru önergeme, yasal süresi üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen halen cevap verilmemesinden dolayı tekrarlıyor, süresi içerisinde ve eksiksiz olarak cevaplandırılmasını arz ediyorum
 
1-Partinizin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana; açılan ve/veya onarımı yapılan kilise sayısı ne kadardır?
 
2-Bu kiliseler hangi il ve ilçelerdedir?
 
3-Açılan ve/veya onarımı yapılan kiliselerin toplam ve her bir kilise için ayrı ayrı yapılan harcama miktarı ne kadardır? Bu harcamalar hangi kaynaktan karşılanmaktadır?
 
4-Yapımı ve onarımı süren kaç kilise daha vardır? Bunlar hangi illerimizdedir?
 
5-Yapılacak/onarılacak kiliselere karar verilirken hangi kıstaslar esas alınmaktadır? O yöredeki Hıristiyan nüfusun yoğunluğu ne kadar dikkate alınmaktadır?
 
6-Şu ana kadar "metropolit" atanan bir ilimiz var mıdır? Var ise; hangi illerimize;, hangi tarihlerde "metropolit" atanmıştır?
 
7-Eğer atanan metropolitler var ise, bunların karşılığında "Selanik"e müftü atamayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz bu atama hangi tarihte gerçekleşecektir?
 
8-Halk tarafından seçilen Batı Trakya Müftüsü'nün ataması ne zaman yapılacaktır?
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER