26 ARALIK 2013 RESMİ GAZETE

BAKANLAR KURULU DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE.

26 ARALIK 2013 RESMİ GAZETE
26 Aralık 2013 Tarihli ve 28863 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM
—   Bekir BOZDAĞ’dan Boşalan Başbakan Yardımcılığına, Ankara Milletvekili Emrullah İŞLER'in, Sadullah ERGİN’den Boşalan Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın, Fatma ŞAHİN’den Boşalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sakarya Milletvekili Ayşenur İSLAM’ın, Egemen BAĞIŞ’tan Boşalan Avrupa Birliği Bakanlığına, Antalya Milletvekili Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun, Nihat ERGÜN’den Boşalan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK’ın, Erdoğan BAYRAKTAR’dan Boşalan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE’nin, Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’dan Boşalan Ekonomi Bakanlığına, Denizli Milletvekili Nihat ZEYBEKCİ’nin, Suat KILIÇ’tan Boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Samsun Milletvekili Akif Çağatay KILIÇ’ın, Muammer GÜLER’den Boşalan İçişleri Bakanlığına, Efkan ALA’nın, Binali YILDIRIM’dan Boşalan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Karaman Milletvekili Lütfi ELVAN’ın Atanmalarına Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
—   Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
—   Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
—   Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (No: MSG-MS-2013/44)
—   Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
—   Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/64)
—   1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/12/2013 Tarihli ve 2013/182 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/200 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARI
—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
—   Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 596 Sayılı Kararı
 
DÜZELTME    4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1) ile İlgili
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER