29 OCAK 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmî Gazete

29 OCAK 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
2014/5764   İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—   Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Canik Başarı Üniversitesi Bal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Canik Başarı Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
—   İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Kocaeli Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bilimleri Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—   6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
—   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-08 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı
—   İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19
—   İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23
—   Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/276 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/695 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1999 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/2420 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/5062 Başvuru Numaralı Kararı
 
YARGITAY KARARI
—   Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER