29 YAŞINI AŞMAMIŞ GENÇLER...

Bakan Şimşek'ten büyük müjde

29 YAŞINI AŞMAMIŞ GENÇLER...
Gelir Vergisi Kanun Tasarısına ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi. Herhangi bir çapraz denetim veya vergilendirme sistemi öngörmediklerini kaydeden Şimşek,"Beyanname verme sürelerini 1 ay öne çekeceği, 4. dönem beyanname kalkacak. İkamet amacıyla alınan konutun satışında elde edilecek gelir istisna edilecek. Beyanname verilmesinde eşik değerler Bakanlar Kurulu'nca değiştirilecek" dedi.
 
Birden fazla konut alım satımında hiçbir şekilde yüzde 100 istisna olmayacağını kaydeden Şimşek, konutta kademeli istisna oranının yüzde 75'i aşmayacağına dikkat çekti. Fazla konut alım satımında hiçbir şekilde yüzde 100 istisna olmayacağını belirten Şimşek, Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 7 temel eksende değişiklik yaptıklarını ifade etti.
 
 
29 YAŞINI AŞMAMIŞ GENÇLER
Şimşek, ilk kez mükellef olacak 29 yaşını aşmamış genç girişimcilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeyeceğini söyledi. Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Tasarısına ilişkin bilgi verirken, vergiden feragatte bulunarak, tarım sektörünü, çiftçileri destekleyeceklerini söyledi.
 
Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Tasarısında, esnafın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin söz konusu olmadığını bildirdi. Harcamalar ve servetten hareketle çapraz bir denetim öngörmediklerini söyleyen Şimşek, vergiden feragatte bulunarak, tarım sektörünü, çiftçileri destekleyeceklerini bildirdi.
 
 
"YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU, BASİT, SADE, KOLAY ANLAŞILABİLİR BİR YAPIDA HAZIRLANMIŞTIR"
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun, basit, sade, kolay anlaşılabilir bir yapıda hazırlandığını belirterek, "Daha adil bir gelir vergisini oluşturmak, yatırım üretim ve istihdamı daha da desteklemek ekonominin rekabet gücünü daha da artırmak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu teşvik etmek, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergiyi tabana yaymak prensipleri çerçevesinde hazırlanmış bir kanundur" dedi.
 
Bakan Şimşek, Gelir ve Vergisi Reform Tasarısı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Maliye Bakanlığı bünyesinde kamunun, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, uzmanların uzun bir süredir çalışmalarıyla hazırlanan tasarının detaylarının yasama sürecinde daha kesinlik kazanacağını belirtti.
 
OECD ülkelerine bakıldığında 2011 yılında gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının ortalama yüzde 11,4, AB ülkelerinde ortalama 10,4 olduğunu ifade eden Şimşek,Türkiye'de gelir vergisi ve kurumlar vergisi toplamının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 5,8 olduğunu kaydetti. Şimşek, Türkiye'nin bu anlamda en düşük ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerde ülkemiz ekonomik kapasitesinin çok altında bir vergi yüküne sahiptir" dedi.
 
Bu kanunun kayıtdışılıkla mücadede ellerini güçlendirecek bir kanun olduğunun altını çizen Şimşek, gelir vergisi oranlarıyla oynamadan, herhangi bir artışa gitmeden Türkiye'de kayıtdışılığı azaltarak kurum kazançları üzerinden daha fazla kaynak üretmenin önünün açacağını düşündüğünü söyledi. Gelir Vergisi Kanunu'nda yıllar itibarıyla birçok değişiklik yapıldığını belirten Şimşek, yürürlükteki kanunun 1960 yılında kabul edildiğini, bugüne kadar birçok maddesinde 76 kanunla değişiklik yapıldığını bildirdi. Ek geçici ve mükerrer maddelerle birlikte madde sayısının 210'u aşmış durumda olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:
 
"Bir anlamda kanunun sistematiği bozulmuş. Ayrıca gelir unsurlarıyla bu unsurlara ilişkin istisna, indirim ve diğer müesseseler kanunun değişik bölümlerinde bulunmaktadır. Bazı temel müesseseler geçici maddellerle yönlendirilir bir hal almıştır. Anlayacağınız 1960 yılında çıkarılan bu kanun bugün itibarıyla arzuladığımız sistematikten çok uzak. Hakikaten kanunun köklü bir şekilde elden geçirilimesi ihtiyacı son derece açık. Getirdiğimiz tasarıyla 53 yıldır yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırıyor, değişen ekonomik ve mali ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yeni bir kanunu yürürlüğe koymayı ümit ediyoruz. Yeni Gelir Vergisi Kanunu, basit, sade, kolay anlaşılablir bir yapıda hazırlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu'nun hazırlanmasında bazı temel ilkeler gözetilmiştir. Bu ilkeler daha adil bir gelir vergisini oluşturmak, yatırım, üretim ve istihdamı daha da desteklemek, ekonominin rekabet gücünü daha da artırmak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu teşvik etmek, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergiyi tabana yaymak prensipleri çerçevesinde hazırlanmış bir kanundur."
Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER