4 ŞUBAT 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

4 Şubat 2014 Tarihli ve 28903 Sayılı Resmî Gazete

4 ŞUBAT 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI
2014/5778   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararı
—  Başbakanlık ile Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI
—  Zonguldak İli Kilimli İlçesi Merkez Bucağı Sapça Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
—  Zonguldak İli Kilimli İlçesi Merkez Bucağı Sofular Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
—  Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ
—  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARI
—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 5706 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 227 Sayılı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değer
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER