4+4+4 KANUNUN BİRBİRİNİ ÇEVİREBİLECEK DİŞLİLERİ YOK…

KAMUDAN.COM 4+4+4 SİSTEMİNİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEYE DEVAM EDİYOR.

4+4+4 KANUNUN BİRBİRİNİ ÇEVİREBİLECEK DİŞLİLERİ YOK…

4+4+4 KANUNUN BİRBİRİNİ ÇEVİREBİLECEK DİŞLİLERİ YOK…

“MADDE 3- Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter” denmektedir.
 Peki şimdi çeşitli nedenlerden dolayı okula gidememiş ve yaşantısı gereği bulunduğu yerde okul olmayan ve ya orman işinde çalışan işçisinin çocuklarının durumları ne olacak? Yine 13. Yaşının o eğitim ve öğretim yılı sonu sonuna kadar  hiç okula gitmeyen  bir çocuğun eğitimi nasıl olacak? Bir açıklama yoktur. Eğitim öğretimden muaf mı tutulacak? Bu evlatlarımızı eğitim ve öğretim nimetinden nasıl faydalandıracağız? Yoksa uyduruk yetişkinler eğitimi mi yapılacak? Bu konuyla ilgili  222 Sayılı İlköğretim Kanunu ve  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.
 “MADDE 7- İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur” denmektedir.
Bu  tanım da bir zorlanma vardır. Çünkü başlı başına apayrı eğitim ve öğretim verecek iki okul mevcuttur. İlk 4 Yıl olana ilkokul, sonraki 4 yıl ve branş öğretmenlerinin eğitim öğretim verdiği okula da milletin hafızasına yüz yıldan fazla  yer etmiş ortaokul ve son mecburi okula da lise denilirdi. Bu tanımdan neden kaçınılmıştır. Bu tanımdan kaçınmak fayda sağlamayacaktır. Milletin kafası daha da karışmıştır. Delikanlılık yaşı sınırında bulunan orta okul (ilköğretim 2. kademe) denilmesi onları psikolojik açıdan biraz daha rahatlatmış, kendine güvenme hali  daha da artacaktı. Daha özgür düşünmeyi  ve başarıyı artı yönde etkileyecekti. Bu da yapılamadı.
“İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir”  denmektedir.
 Bu durumda, liseler bünyesinde  ortaokullar eğitim öğretim yapacaksa o kurumda hem ilköğretim hem de orta öğretim kurumu olacaktır. Binaya müdürlük yapan okul müdürü hangisi olacak? Ortaokul müdürümü? Lise müdürümü?  Her iki okula tek müdür olacaksa o müdür orta öğretim mevzuatına göre mi yoksa ilköğretim mevzuatına  göre mi denetlenecek?   Okul müdürü olan kişi orta öğretimse ilköğretimin( orta okulu) iş ve işleyişini nasıl takip edecek? Yok ortaokul(ilköğretim) müdürüyse lisedeki iş ve işleyişi nasıl takip ve kontrol edecek? Her iki durumda da zorlanacaktırlar. Yok öğlen öncesi Lise, öğlen sonrası ortaokul müdürü kendi devresine bakacaksa sabahçı okul müdürü eğitim öğretimin bittiği öğlen saatinde  evine mi gidecek? Evine gidecekse bu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belli olan mesai saatlerine nasıl uydurulacaktır? Bu öğlen sonra gelecek okul müdürü içinde geçerlidir? İkisi de 08.00 -17.00 mesaisi uygulanacaksa okulda vuku bulan bir hadisede yetkili kim olacaktır? Lise müdürümü, orta okul müdürümü yetkili olacaktır? Bu durumda anlam ve anlayış kargaşasına sebebiyet verecektir
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar.Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir; Bakanlık bu denmektedir maddenin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeleri il, ilçe ve okul bazında yapmaya yetkilidir” denmektedir.
Bu durum hem öğretmen açığı ve öğretmen fazlalığına sebebiyet verecektir. Çünkü bazı branşlarda eski ilköğretim okullarında 4 sınıflarında Müzik,   Görsel sanatlar, Dil kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi  gibi dersler vardı bunlar kaldırılınca haliyle okulda ders yükü azaldığından dolayı okulun şube sayısına göre norm düşecek ve öğretmen açığa çıkacaktır. Diğer bir taraftan İlköğretim 5. sınıflarda Türkçe, Fen Ve Teknoloji, Matematik, Sosyal Bilgiler, Teknoloji tasarım, gibi dersler eklenecek bunlara da şube durumuna göre norm verilecek ve öğretmen ihtiyacı olacak. Bir çok öğretmen kısa süreliğine tekrar yer değiştirmek üzere gereksiz yere yer değiştirmiş olacaktır. İncelenmeden kanunlaştırılmıştır.
 “GEÇİCİ MADDE 3- Zorunlu ortaöğretim 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Bakanlar Kurulu uygulamayı bir eğitim-öğretim yılı ertelemeye yetkilidir”denmektedir.
Devlet ve siyasiler  bu kanunun bir bütün olarak uygulanmak üzere hiçbir hazırlık yapmadıklarını çıkardıkları geçici kanunla teyit etmişlerdir. Hangi ilde ve ya ilçede kabul edilen kanuna uygun bir çalışma yapılmıştır? Hiçbir yerde yapılmamış? 2010- 2011 Eğitim ve Öğretim yılında liseler ve meslek liseleri mecburi değilken bina ve derslik yetersizliği vardı. İlköğretim okulunu bitiren her öğrenciye orta öğretim mecburi oldu. Peki çocuklar nerde ders görecekler. Çocukların, Anadolu Lisesi ve ya Anadolu meslek liselerine, Anadolu  imam hatip liselerine seçilişler belirli bir imtihanın sonunda oluyor.  Peki akademik eğitim dediğimiz yüksek öğretime hazırlayan eğitim düz liseler nasıl seçim yapılacak? Veya meslek liselerine gitmek isteyipte   yığılma sebebiyle gidemeyen çocukların durumu nasıl olacak?
MADDE 22 De  Bazı üniversitelerin isimlerini  geçmişte Başbakan ve balkanlık yapmış kişilerin isimleri Zonguldak’ da  Bülent Ecevit Üniversitesi” Rize’ de  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi”,  Konya’da  Necmettin Erbakan Üniversitesi,Kayseri’ de Abdullah Gül Üniversitesi”  verildiği halde dünya da ve Türkiye büyük bir lider olarak tanınan sayın Alparslan TÜRKEŞ’İN adın  neden bir üniversiteye verilmedi.?  Yetiştirdiği kişilerin oylarına her zamanda talip olunduğu söyleniyor. Oğlu bu oyları almak için  millet vekili yapılıyor da Alpaslan TÜRKEŞ Beyin adı neden bir eğitim kurumuna verilmedi? Milli Eğitim Bakanlığının bir türlü yetiştiremediği ve takibatını yapmadığı 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunda amaçlanan insan tipinin yetişmesi için bütün hayatını feda eden bu büyük insana yapılan vefasızlık değimlidir?
Yapılması planlanan Fatih projesi için bir  kapsamlı çalışma yapılmış mıdır?  Öğrencilere verileceği söylenen  Tablet Bilgisayarlar ders esnasında nasıl kullanılacak? Tablet bilgisayarlara şarz bölümleri yapılacak mı?  Tablet bilgisayarların şarzı bittiğinde o öğrenci nasıl ders işleyecek? Tam ders esnasında tablet bilgisayarların şarjı biterse ne olacak? Tablet bilgisayarlarını  inadına şarz etmeyen öğrencilere ne gibi bir yaptırım uygulanacaktır?
Birkaç günlük çalışmayla ne kadar eksikler bulduk. Birde uygulama sahasında bu bulduğumuz eksilikler daha katlanacaktır…4+4+4 incelemeye devam edeceğiz.


 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER