7 HAZİRAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

7 HAZİRAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

7 HAZİRAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4769      Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kV Afyon 3 Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4772      İzmir İli, Çeşme İlçesinde Tesis Edilecek Karadağ Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4773      İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Aliağa Sanayi Doğalgaz Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Proje Hazırlama, Geliştirme ve Uygulama Yönetmeliği

—  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

—   Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)

—   Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER