8 NİSAN TARİHLİ RESMİ GAZETE

8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmî Gazete

8 NİSAN TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5919     Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Beytepe Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2014/6086     Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
 
ATAMA KARARLARI
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
—  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)
—  Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ
—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)
—  Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)
 
KURUL KARARI
—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/4/2014 Tarihli ve 5795 Sayılı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER