9 TEMMUZ 2013 RESMİ GAZETE

9 Temmuz 2013 Tarihli ve 28702 Sayılı Resmî Gazete

9 TEMMUZ 2013 RESMİ GAZETE
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/4865   SHAPE Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon Sağlamaya İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4949   Elazığ İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
—  EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikrî Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliği
—  İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-33, 2013/ÖİB-K-34, 2013/ÖİB-K-35, 2013/ÖİB-K-36 Sayılı Kararları
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER