ASİYE'NİN GÖZYAŞLARI KANUN TEKLİFİ OLDU

Bu teklif yasalaşırsa köylü, çocugunun eğitimi için kente göçmeyecek, köylerde öğretmenler daha kolay istihdam edilebilecek ve taşımalı eğitime harcanan paranın öğretmene tazmimat olarak ödenmesi ile öğretmen tazminat alabilecektir

ASİYE'NİN GÖZYAŞLARI KANUN TEKLİFİ OLDU
Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı Ahmet KANDEMİR, Şube Sekreteri- Kadirli İlçe Başkanı Halim HALLAÇ ve Düziçi İlçe Başkanı Ahmet KIRAÇ ve Şube teşkilatlandırma sekreteri Tahsin ŞENTUT ile birlikte 30.09.2014 tarihinde Osmaniye İli Düziçi ilçesi Berke Baraj Gölünün en son ucunda yer alan Yeşildere Köyünün 4 mahallesinde bulunan okullara ulaşmak için otomobil ile yola çıkan ekip sadece jeeple ulaşma imkanı bulunan Düziçi Yeşildere Yolaltı İlkokuluna yayan ulaşabilmiştir.

Köye ulaşım zorluğu nedeniyle köy okullarındaki öğretmenlerin Düziçi ilçesinde görevlendirme ile çalıştığını öğrenen ekibin köylüden edindiği bilgiye göre lise öğrencileri taşınmaktadır. (Çünkü bu okula ulaşım imkansızdır. Ya köy okul yolunun asfaltlanması ve cografi şartlara uygun hale getirilmesi yada uygun araçlarla köydeki çocukların taşıma merkezli bir okula taşınması gerekmektedir. Ve ilkokul öğrencileri 3 haftadır öğretmensizdir.) ekibe yol gösteren köylü genç Ömer YUMUŞAK'ın daveti üzerine ekip köy evine misafir olmuştur.

Aile reisi Osman YUMUŞAK ve eşlerinin misafirperverliği karşısında ekip mahcup olurken Anadolu insanın yüregini hissetmiş, çaylarını yudumlarken ilkokul 3. sınıfa giden Kızları ASİYE, Şube Sekreteri- Kadirli İlçe Başkanı Halim HALLAÇ hocamızın boynuna sarılarak ağlamış ben öğretmen istiyorum demiştir.

Asiye'nin gözlerindeki pırıltı ve okuma azminden etkilenen Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı Ahmet KANDEMİR telefonla ulaştıgı bölge milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLUN'a durumu iletmiş, bu konuda bir kanun teklifi verilerek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) okullarımızın öğretmen ihtiyacının karşılanabileceğini ve köyün diğer sorunlarını anlatmıştır.

Bu konudaki duyarlılıga sessiz kalmayan ne gerekiyorsa yapalım başkanım diyen bölge milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU, altyapısı Ahmet KANDEMİR tarafından hazırlanan kanun teklifini TBMM'ye sunmuştur.

Bu teklif yasalaşırsa köylü, çocugunun eğitimi için kente göçmeyecek, köylerde öğretmenler daha kolay istihdam edilebilecek ve taşımalı eğitime harcanan paranın öğretmene tazmimat olarak ödenmesi ile öğretmen tazminat alabilecektir.

İşte Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU

Osmaniye Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Anayasamızın "Üçüncü bölüm: Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42.maddesi 1.fıkrasındaki; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." hükümleri gereğince Devletimizin vatandaşlarımıza eğitim ve öğrenim hizmeti götürme zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin en önemli şartlarından birisinin öğretmen ihtiyacının giderilmesi olduğu da bir gerçektir.

Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb. mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb.) okullarımızın öğretmen ihtiyacının karşılanması bu okullardaki öğretmen açığının kapatılabilmesi için bu okulların cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin buralarda çalışmasının özendirilmesi tarım ve hayvancılığımız açısından köy yaşamının devam etmesin sağlanması ve köylerimizdeki insanlarımızın köylerden kente göçünün engellenmesi için köylerimizdeki eğitimin desteklenmesi gerekmektedir.

Bu tür okullarımız genel yerleşim yerleri dışında bulunmakta (köy-belde-mezra vb) bu okullarımıza ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilmektedir. Buna rağmen bu okullarımızda ki öğretmenlerimiz zor şartlar altında görev yapmaktadır.

Bu okullardaki Öğretmenler eş durumu ya da sağlık özrünü gerekçe göstererek, ya da normal 3 yıllık yer değiştirme süreleri dolduğunda genel yerleşim yerlerine tayinlerini istemektedir. Dolayısıyla bu tür okullarda ciddi bir öğretmen açığı oluşmaktadır. Kısıtlı da olsa ücretli öğretmenlerce giderilmeye çalışılmaktadır.

Bu Kanun Teklifi; Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) okullarımızıncazip hale getirilmesi, öğretmenlerin buralarda çalışmasının özendirilmesi ve öğretmen ihtiyacının kesintisiz 5 yıl süre ile karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) okullarımızın öğretmen ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir.

Böylelikle, 5 yıl süre ile kesintisiz görev alacak ve o okulun bulunduğu yerde ikamet edecek öğretmenlertarafından öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) okullarımızın öğretmen ihtiyacın karşılanacaktır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37'nci maddesine aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir.

(12) Ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) okulların öğretmen ihtiyacı o ildeki mevcut öğretmenlerden istekli olanlarca karşılanır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan komisyon ile belirlenen okullar için duyuru yapılarak 5 yıl süre ile kesintisiz görev alacak ve o okulların bulunduğu yerde ikamet edecek öğretmenler, başvurular arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir ve 5 yıl süre ile atamaları yapılır. Bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere kesintisiz görev yaptığı 5 yılın sonunda en son almış olduğu net aylığın 20 katı oranında tazminat ödenir. Soruşturma ve disiplin hükümleri nedeniyle görev yeri değişikliği yapılanlar hariç olmak üzere 5 yıldan eksik görev yapanlara bu tazminat ödenmez. Bu öğretmenler 5 yılın sonunda istemesi halinde bu görevlerine devam ederler. 5 yılın sonunda norm kadro olması halinde istediği okula öncelikle atanır. 5 yıldan önce görevden ayrılmak isteyen norm kadro fazlası öğretmen durumuna düşürülerek ilgili yönetmelikçe atanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte o okullarda görevli olan öğretmenler 5 yıl süre ile kesintisiz görev yapacakları ve o okulun bulunduğu yerde ikamet edeceklerini beyan etmeleri halinde o okula 5 yıl süre ile kesintisiz atanmış sayılır. Diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER