ATANAMAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKANLIK ÖNÜNDEYDİ

Atanamayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

ATANAMAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKANLIK ÖNÜNDEYDİ
Atanamayan sağlık çalışanlarından oluşan bir grup, Hacettepe Tıp Fakültesinin önünden Sağlık Bakanlığı önüne yürüyüşe geçerken, “Hizmet alımı değil, kadro istiyoruz”, “taşeron sağlığa zararlıdır”, “kadro hakkımız, söke söke alırız”, “sağlıkçılar yürüyor, mücadele büyüyor”, “taşerona karşı omuz omuza”, “taşeron zulümdür, yeneceğiz”, “sağlıkta taşeron ölüm demektir”, “sağlık haktır satılamaz” sloganları attı.
 
Ülkemizde sayılarının yaklaşık 250 bin olduğu tahmin edilen atanamayan sağlık çalışanlarını temsil eden grup, kadro taleplerini dile getirmek için Bakanlık önünde buluştular.
 
 
 
Sendikalar ve meslek örgütleri destek verdi
 
Eylemde, sağlık çalışanlarının taşeronlaşmaya karşı olduklarını bildirerek, kadrolu çalışmak istediklerini ve kadro alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladılar. Atanamayan sağlık çalışanlarının eylemine TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, SES Eş Başkanı İbrahim Kara ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal destek verdi.
 
Mayıs'ta taşeron alımına karşıyız
 
Burada yapılan basın açıklamasını okuyan Atanamayan Sağlıkçılar Platformu Sözcüsü Aras Altıntaş, taşeron sistemine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, mayıs ayında yapılacağı söylenen 10 bin 200 kişilik kadrolu alımın koca bir deliğe ufacık bir yama yapmaktan öteye gitmeyeceğini ifade etti. Altıntaş, bu atamanın 250 bin civarında atama bekleyen sağlık çalışanının derdine derman olmayacağını ve sağlık çalışanlarını modern kölelik sistemi olan taşerondan kurtarıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.
 
Konuşmaların ardından Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği,  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin ortak destek açıklamasını okundu.
 
Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER