BAKANLIKLARDA ATAMA FIRTINASI

6 Mart 2014 PERŞEMBE Resmi GazeteSayı : 28933

BAKANLIKLARDA ATAMA FIRTINASI

 
ATAMA KARARLARI
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/173
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı İsmet YILDIZ POLAT'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ayşenur İSLAM
 
Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/174
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine 1. Hukuk Müşaviri Halil İbrahim AYÇİÇEK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ayşenur İSLAM
 
Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/175
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Feride YAZIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ayşenur İSLAM
 
Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/176
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Osman Murat SÜSLÜ'nün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/177
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdullah KOCAPINAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/178
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne, Adnan ASLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/179
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Yazma EserlerKurumu Başkanlığı Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Bekir ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6093 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/180
 
1 - Bakanlık Müşaviri Servet AYMAN'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/181
 
1 - Bakanlık Müşaviri Mehmet BAKIRCI'nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/182
 
1 - Bakanlık Müşaviri Yücel AKGÜL'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/183
 
1 - Bakanlık Müşaviri Yusuf HÖYÜK'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/184
 
1 - Bakanlık Müşaviri Ülkü SOLMAZEL'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/185
 
1 - Bakanlık Müşaviri Ahmet VAROL'un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/186
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Çiğdem AKSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/187
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hamza TAŞDELEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/188
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Elif ESEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK
 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı
 


Milli Savunma Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/192
 
1 - Bu kararnamede kimliği yazılı yedi Hava Hakim Subayın hizasında belirtilen görevlere atanması, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16'ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
 
5/3/2014
 
Abdullah GÜL
 
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
 
Başbakan Milli Savunma Bakanı
 

MSB Huk.Müş. ve Dava. D. Bşk.lığı D.Bşk. Yrd.lığı (Davalar) Blg.Huk.Hiz.Ş. Ş.Md. ANKARA, M.Kamil ERDEM, Hv.Hak.Yb., SİVAS, 1993-Y-8, 30/8/2013, MSB AYİM Bşk.lığı 2'nci D.Bşk.lığı Rpt. ANKARA
 
Hv.K.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. ANKARA, A.Fuat KUMRAL, Hv.Hak.Bnb., DENİZLİ, 1996-Y-1, 30/8/2009, MSB Huk.Müş. ve Dava. D. Bşk.lığı D.Bşk. Yrd.lığı (Davalar) Blg.Huk.Hiz.Ş. Ş.Md. ANKARA
 
Hv.K.K.lığı As.Mah. As.Hak. ANKARA, Erdem ORDUOĞLU, Hv.Hak.Yb., KONYA, 1996-Y-3, 30/8/2013, MSB As.Adlt.Tfş.Krl.Bşk.lığı Tfş.Krl. Müf. ANKARA
 
HHO K.lığı Dis.Mah. Disip.Sb. Yeşilyurt/İSTANBUL, Fırat ACIL, Hv.Hak.Yzb., ELAZIĞ, 2001-F-21, 30/8/2009, HHO K.lığı Dis.Sb.lığı Disip.Sb. Yeşilyurt/İSTANBUL
 
Ad.Müş.Yrd.lığı ve Dis.Sb.lığı Ad.Müş. Yrd.ve Disip.Sb. ANKARA, İlhan İPEK, Hv.Hak.Yzb., BİLECİK, 2001-Y-48, 30/8/2011, Hv.K.K.lığı As.Mah. As.Hak. ANKARA
 
Ad.Müş. Huk. İşl.Ş.Md.lüğü Ş.Md.Yrdc. ANKARA, Özkan DOĞDU, Hv.Hak.Yzb., KONYA, 2002-F-25, 30/8/2011, Hv.K.K.lığı Ad.Müş. Huk.İşl.Ş.Md.lüğü Huk.İşl.Ş.Md. ANKARA
 
MSB AYİM Bşk.lığı 2'nci D.Bşk.lığı Rpt. ANKARA, Gökhan ÖZDEMİRBAĞ, Hv.Hak.Yzb., İZMİR, 2003-F-31, 30/8/2012, Hv.K.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. ANKARA

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER