BAZI KURUMLAR YENİ PERSONEL ALIMINA VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Yapılan değişikliklerin bazıları çeşitli unvanlardaki memurların derece terfilerine yönelik dolu kadro değişikliği şeklinde olurken, bazı kurumlara ait boş kadrolarda da değişikliklere gidildi.

BAZI KURUMLAR YENİ PERSONEL ALIMINA VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 kuruma ait boş kadroların bazılarında sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılırken, 4 kurumun bazı dolu kadrolarında ise derece değişikliği yapıldı. Boş kadrolardaki yapılan değişikliklerden bazıları, kurumların merkezi yerleştirmeyle personel alımına gitmeye ve görevde yükselme sınavı açmaya hazırlandıkları şeklinde değerlendirildi.
 
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Kararname ile; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kadrolarda değişiklik yapıldı.
 
Yapılan değişikliklerin bazıları çeşitli unvanlardaki memurların derece terfilerine yönelik dolu kadro değişikliği şeklinde olurken, bazı kurumlara ait boş kadrolarda da değişikliklere gidildi.
 
Boş kadro değişikliklerinden önümüzdeki dönem içinde;
 
-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü için 8 inci derecede 25 Avukat kadrosu ihdası, bu kadrolara ilk defa atama yapılacağı,
 
-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için 7 nci derecede 10 VHKİ kadrosu ihdası, bu kadrolara lisans mezunu adaylar arasından merkezi yerleştirme ile atama yapılacağı ya da unvan değişikliği ile kurum içinden doldurulacağı,
 
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 7 nci derecede toplam 310 ve 8 inci derecede 30 Bilgisayar İşletmeni kadrosu ihdası, bu kadrolara lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından merkezi yerleştirmeyle atama yapılabileceği,
 
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 6 ncı derecede toplam 468 Tekniker kadrosu ihdası ve çeşitli derecelerde toplam 132 Tekniker kadrosu ihdası, bu kadro için merkezi yerleştirmeyle personel alınacağı ve görevde yükselme sınavı açılacağı
 
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 1 inci derecede 100 Tapu Sicil Müdürü Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolar için görevde yükselme sınavı açılacağı,
 
şeklinde değerlendirildi.
 
 
 
Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı
 
26/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7204 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
 
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER