BAZI MEMURLARA 1 DERECE VERİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

İlave derece yükselmesinden yararlanmamış olan kamu görevlilerine 1 derece verilmesi ve bundan sonra göreve başlayacakların da bu haktan yararlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

BAZI MEMURLARA 1 DERECE VERİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI
İlave derece yükselmesinden yararlanmamış olan kamu görevlilerine 1 derece verilmesi ve bundan sonra göreve başlayacakların da bu haktan yararlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
Milletvekili Veli AĞBABA tarafından hazırlanan “5289 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”; 15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları ile diğer kamu çalışanlarına ve bundan sonra göreve başlayacak olanlara ilave bir derece verilerek, daha önce 1 derece yükselmesi verilenlerle eşitsizliğin giderilmesini amaçlıyor.
 
Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında ilave derece yükselmesi uygulamasına daha önce de gidilmiş, son olarak 5289 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun”la; 15.01.2005 tarihinde görevde bulunan ve daha önce benzer düzenlemelerden yararlanarak ilave derece yükselmesi yapmamış olanlara bir derece verilmişti.
 
Söz konusu Kanun Teklifi
 
5289 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
MADDE 1- 5289 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun’un birinci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümleri ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.
 
MADDE 2- 5289 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun’un birinci maddesinden sonra gelmek koşuluyla aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki görevlere başlayanlardan, anılan hükümlerden daha önce yararlanmamış olanlar göreve başladıkları tarihten itibaren birinci fıkra hükümlerinden yararlandırılır.
 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER