EBS YETKİYİ NASIL PERÇİNLEDİ?

EBS YETKİYİ NASIL PERÇİNLEDİ?
Geçen sene olduğu gibi bu yıl da eğitim iş kolunda yetkili sendika, Eğitim Bir-Sen oldu; tebrik ederim. 2011’ den beri yetkili sendika olmaları sebebiyle yetkiyi perçinlediklerini düşünüyorum, tabi ki gerekçesiz olamaz. Nedenlerini irdeleyip masaya yatırmamız gerekiyor. İşte 41 maddede Eğitim Bir-Sen’ in yetki mücadelesinde nasıl galip geldiğine bakalım:
 
1-)EBS; toplu sözleşme masasında 2.967 milyar TL bırakmadı, memurun 103 TL daha fazla zam almasına engel olmadı, 30 günlük sürenin tamamını kullanarak 7. gününde kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmadan toplu sözleşmeyi zammı şahaneyle imzaladı.
 
2-)EBS; toplu sözleşme gereği ek ödeme, aile/çocuk yardımı, enflasyon farkı, ek ders ücreti, özel hizmet tazminatları, fazla mesai ücretlerine % 0 zam almadı; EBS genel başkanı, memuru masada satmadı.
 
3-)EBS; il/ilçe emri geri gelmemesi nedeniyle özür grubu tayinlerinde yer değiştiremeyen 3600 öğretmeninin MEB’ in eseri olduğunu, ailelerin bir an önce birleştirilmesi gerektiğini yüreklice dile getirdi.
 
4-)EBS genel başkanı, yeni SBS sistemiyle ilgili olarak bakanın ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi.
 
5-)EBS; bakanlıktan tüm özür gruplarına ve il içine bile ek eş durumu özrü hakkı verilmesini, il içi sıra mağduriyetinin önlenmesini, öğrenim özrünün kılavuza eklenmesini talep etti.
 
6-)Memur-Sen Ar-Ge Birimi ağustos ayı araştırmasında tek kişinin yoksulluk sınırı 1806, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddini ise 3610 TL belirleyerek memurun maaşının her geçen gün daha da eridiğini kanıtladı.
 
7-)EBS, eski alanlarına dönmek isteyen öğretmenlerini mağduriyetlerinin bitirilmesi için MEB’ e baskı yaparak defalarca gündem oluşturdu.
 
8-)EBS genel başkanı; yönetici atamalarındaki usûlsüzlüklere dikkat çekerek il millî eğitim müdürlerini, valileri ve bakanı istifaya davet edip bakana ’’Adaleti sağlayamıyorsan o koltukta bir dakika dahi oturma!’’ dedi.
 
9-)EBS genel başkanı, KPSS’ de getirilen 60 puan barajının aslında öğretmen alımlarında uygulanmak istenen sözlü sınavın ilk adımı olduğunu iddia etti.
 
10-)EBS; Bilim Sanat Merkezleri’ ndeki normların yönetmeliğe aykırı azaltılmasını, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği’ ni, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ ni, lisansüstü eğitimine mülâkat getirilmesini, meslek liselerinde beden eğitimi dersinin kaldırılmasını yargıya taşıdı.
 
11-)EBS, yönetici atamasın öncesinde Ek-1 formu isteyen iller hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
12-)EBS genel başkanı, MEB’ e ’’Problem üreten bakanlık’’, Kamu-Sen’ e ’’Kamuoyunu aldatmaya çalışıyor.’’, Faruk Çelik’ e ’’Kamu-Sen’ den sorumlu bakan!’’, Maliye Bakanlığı’ na ’’Akademisyenlerin sorunlarına çözüm bulmalıdır, Maliye Bakanlığı ağlama duvarı değildir!’’,  hükûmete ’’Memurlarla sorununuz mu var?’’, Kamu-Sen genel başkanına ’’Memurları da 4-C’lileri de sattınız!’’ dedi.
 
13-)EBS, Şubat 2014’ te 40.000 öğretmen atanması talebinden asla vazgeçmedi.
 
14-)EBS genel başkanı, devlet nişanlarından T.C. ve Atatürk silûetinin kaldırılması üzerine Danıştay’ a dava açtı.
 
15-)EBS genel başkanı; ’’Yeni Anayasa’’ ifadesine katılmadığını yeni bir devlet kurulmadığını, anayasanın ilk 3 maddesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
 
16-)EBS genel başkanı, 2 Ekim’ de tüm illerde ve TBMM önünde Andımız’ ın kaldırılmasını protesto ederek Andımız’ ı okudu; ’’Bırakın Andımız’ ı, çocuklarımıza her gün koro halinde Fatiha’ yı bile okutsanız tiksindirirsiniz!’’ demedi aksine ’’Adımıza sahip çıkmalıyız. Adımıza sahip çıkmak, Türk’ üm demek bir şereftir. Türk’ üm ve müslümanım. Bundan da şeref duyuyorum.’’ diye kükreyerek Andımız’ ın kaldırılmasını yargıya taşıdı.
 
17-)EBS genel başkanı, başbakanın peşmergelerle Diyarbakır’ da haklı selamlamasını tarihî bir gün değil tarihî bir ihanettir olarak değerlendirdi. Daha sonra Kızılay Meydanı’ nda ’’Şivan Perver’ lerle değil vatanperverlerle beraberiz!’’ eylemi yaptı.
 
18-)EBS, şubatta özür grubu tayinlerinin yapılmasını istedi.
 
19-)EBS genel başkanı; insan eşref-i mahlûkat olduğunu, kökeni ne olursa olsun saygı duyulması gerektiğini dolayısıyla iş güvencesinin elimizden alınamayacağını haykırdı.
 
20-)EBS; liselerde nisan ve kasım aylarında yapılan sorumluluk sınavlarında görevli öğretmenler ek ders ödenmesini, tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saatinin 15 saat olmasını talep etti.
 
21-)EBS genel başkanı, memuru 123 TL ile zor bir yılın beklediğini söyledi.
 
22-)EBS, tüm büyükşehir belediye başkanlıklarına gönderdiği yazıda büyükşehirlerde ulaşımın eğitim çalışanlarına ücretsiz olmasını talep etti.
 
23-)EBS genel başkanı, ’’Tetikçiler, korkak olur!’’ diyerek MEB’ deki fişlemelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.
 
24-)EBS, yetkili sendikanın masada alamadığı akademisyenlerin ekonomik halkları için tüm rektörlükler önünde eylem yaptı.
 
25-)EBS’ nin hiçbir zaman millet iradesine bir darbe girişimi olarak görmediği 17 Aralık operasyonundan sonra EBS genel başkanı, ’’Ülkemiz kokuşmuşluğun tam göbeğindeymiş de haberimiz yokmuş. Birtakım çevrelerin ahlak maskesi düştü. Türkiye de demokrasi unutuldu.’’ dedi.
 
26-)EBS, 28 Aralık’ ta Ankara’ yı ’’Hırsıza değil memura bütçe!’’ diyerek inletti.
 
27-)EBS genel başkanı; kapalı kapılar ardında yazılan Dersane Kanunu’ na sert bir dille karşı çıkarak bedeli neyse ödemeye hazır olduklarını, böyle bir çalışmayın asla yaptırmayacaklarını söyledi.
 
28-)EBS, sözde demokratikleşme paketini protesto etti.
 
29-)EBS genel başkanı, sürekli iyiye giden Türk ekonomisinden herkesin 10.500 dolarını iktidardan istemesini söyledi
 
30-)EBS, 2014 bütçesini TBMM önünde protesto etti.
 
31-)EBS genel başkanı, yılan hikâyesine dönen uzman öğretmenlikle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi, TBMM Başkanı, MEB müsteşarları, Millî Eğitim Bakanı ve cumhurbaşkanına mektup yazdı.
 
32-)EBS; sivil darbeye benzettiği ve uluslararası antlaşmalara aykırı olan Dersane Yasası’ na her zaman karşı çıktı yasayı tanımadığını dile getirdi, yurt genelinde eylemler yaptı. AKP kendi devletini mi kuruyor, hukuk devleti bitmiş siyasî vesayet kurulmuştur; deyip eğer yasa geri çekilmezse eylemler yapacağını söyledi. Tasarı yasalaşsa bile cumhurbaşkanından onaylamamasını talep etti, bunun için e-posta kampanyası bile başlattı.
 
33-)EBS, Dersane Yasası çıkarken güfte yarışması yapmadı; özlük ve ekonomik haklar için yapılan her türlü eyleme destek verdi.
 
34-)EBS; ikinci öğretimde mesailerindeki sınırlandırılmaların kaldırılmasını, şube müdürlüğü sınav sorularının/sıralamaların/kadroların tamamının açıklanmasını, Alo 147’ nin kapatılmasını, merkezî sınav ücretleriyle ÖSYM sınav ücretleri eşitlenmesini, il içi yer değişikliklerinde 3 yıl mağduriyetinin önlenmesini, özür grubunda boş normların tamamını gösterilmesini, hülle yoluyla müdür atamasının iptalini, keyfi görevlendirmelere son verilmesini, YGS soru/cevaplarının açıklanmasını, sınavsız atanan KYK yurt müdürlerinin atamasının iptalini, 4-C’ lilere ödenen aile yardımından vergi kesilmemesini, Bayrak şiirinin ders kitaplarına konulmasını talep etti.
 
35-)EBS Ar-Ge Birimi; her ay asgarî geçim indeksi yoksulluk ve açlık sınırlarını açıklayıp hükûmetin foyasını meydana çıkardı. Cari açığın büyüdüğünü borçların katlanarak arttığını, gelir adaletsizliğinin toplumsal olayları körüklediğini söyledi.
 
36-)EBS, İLKSAN toplantısında EBS’ nin bulunduğu yerde ayakkabı kutularından para çıkmayacağını söyledi.
 
37-)EBS, Kamu-Sen’ in masada alamadığı enflasyon farkının memura verilmesinin sosyal devletin bir ilkesi olduğunu ifade etti.
 
38-)EBS, Soma maden faciasına kader demedi; katliam diyerek EBS genel merkezi hemen Soma’ ya hareket etti; acının başkenti olarak nitelendirdikleri Soma için insanî yardım kampanyası düzenlediler.
 
39-)EBS genel başkanı, 123 TL’ lik zammı şahane için ’’Takke düştü, kel göründü!’’ diyerek tüm valilikler önünde bordro yakma eylemi yaptı.
 
40-)EBS genel başkanı, başbakanın Ermenilere taziye mesajı yayınlaması üzerine ’’Sayın başbakana soruyorum: Kozan’ da fırınlarda yakılan, Van’ da/Kars’ ta, Erzurum’ da Ermenilerce öldürülen vatan evlatları için kim taziye dileyecek?’’ dedi.
 
41-)EBS genel başkanı; gerçek ücretli öğretmen sayısının sadece 65 ilde bile 55.987, 4-C’ li personelin kadroya alınmasının popülizm değil insanî bir zorunluluk olduğunu; MEB’ in şömine başından yönetilemeyeceğini söyledi.
 
42-)EBS genel başkanı, Türk ekonomisini freni patlamış kamyon; memurların %97’ sinin borç batağında olduğunu ortaya çıkarıp ’’Memuru borç batağına saplayanlar, utanmalıdırlar!’’ dedi.
 
43-)EBS, 1 Mayıs’ ta çalışma hayatının sorunlarının konuşulmasını istedi ve 1 Mayıs’ ı Kadıköy’ de Türk bayraklarıyla kutladı.
 
44-)EBS, nöbetlere 6 ek ders ödenmesi için dilekçe eylemi başlattı.
 
45-)EBS genel başkanı; yerel seçimlerden bir gün sonra 31 Mart’ ta ek dersin kesilmemesi gerektiğini, TEOG’ da ortak sınavı yapılacak derslerin branş öğretmenlerine görev verilmemesi öğretmenleri rencide ettiğini, eğitim sorunlarının siyasî değil bilimsel açıdan değerlendirilmesi gerektiğini, taşeronlaşmanın desteklenerek insanın yaşatılamayacağını söyledi.
 
46-)EBS, ’’Sana İhtiyacım Var’’ kampanyası kapsamında İHH’ ye 600 bin TL yardımda bulundu.
 
47-)EBS genel başkanı; Türk dünyasının öksüz bırakıldığını, 17 Aralık’ tan sonra siyasî istikrardan söz edilemeyeceğini, iktidarın seçimlerde milletten bir vize daha alırsa memurluğun büyük darbe alacağını, KPSS’ nin kaldırılmasının ülkeyi parti devletine götüreceğini, memleket elden giderken susmanın vatanseverlik olmadığını, bu zemin altımızdan kayarsa gök kubbe başımıza çökeceğini, bu millete ihanet edenlerle kol kola girmeyeceğini, bu milletin değerlerinin bekçisi olduğunu söyledi.
 
48-)EBS; okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs yapması, akademisyenlerin ekonomik haklarının iyileştirilmesi, yüksek lisans öğrencilerinin askerlik sorununun çözülmesi gerektiğini, yerel seçim eğitimine katılanların ek dersinin kesilemeyeceğini savundu.
 
49-)EBS genel başkanı ’’12 Eylül’ e, 28 Şubat’ a rahmet okuttular. Bu ülkede ihanet kol geziyor. Türkiye ortaçağ zihniyeti yaşıyor hâlbuki hür düşünce tsunami gibidir. Memurlar kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak istiyorlar. Sarı sendikacılık bu devletin başına beladır.’’ dedi.
 
50-)EBS genel başkanı ’’Siz Güneydoğuyu PKK’ ya teslim ederseniz; vergi toplamalarına, mahkeme kurmalarına izin verirseniz niye şehit haberleri gelsin? O yüzden yeni cumhurbaşkanı tüm milleti kucaklamalı!’’ dedi. 
 
Yetkili sendikamız EBS, daha birçok kazanıma imza attı: Rabia Platformunu katıldı, dinî/millî bayramları/Hicrî yılbaşını kutladı, bakanlığın yayınladığı her taslak için görüş bildirdi, yayınlanan yönetmeliklere dava açtı, eğitim sorunlarını meclise taşıdı, bakanlığı defalarca çark ettirdi. EBS genel başkanının akil adamlığı elinin tersiyle ittiğini söylemeye lüzûm yok sanırım.
 
Değerli dostlar, yazımın başımda 41 madde demiştim ama hızımı alamadım EBS’ nin yabana atılmayacak birçok kazanımını da aktarmak istedim. 32 sendika varken bunların hepsini EBS tek başına nasıl yapar, demeyin. Eee, insan yetkili sendika olunca böyle oluyor! Ne yani, koskoca yetkili sendika yapmayacak da Türk Eğitim-Sen Esenler İlçe Başkanı olarak ben mi yapacağım?
 
 
Yücel ÖNDER
Türk Eğitim-Sen
Esenler İlçe Başkanı
Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER