EĞİTİMDE SİYASAL KADROLAŞMA TBMM GÜNDEMİNDE

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT eğitimde tarihin en kapsamlı tasfiye ve siyasal kadrolaşma operasyonunu TBMM gündemine taşıdı.

EĞİTİMDE SİYASAL KADROLAŞMA TBMM GÜNDEMİNDE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.


                                                                                                       Kadir Gökmen ÖĞÜT
                                                                                                          CHP İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Türkiye çapında bütün eğitim kurumlarında 4 yılı dolduran eğitim yöneticilerinin görevlerinin, yerlerine yenilerinin atanması ile birlikte sona ereceği açıklanmıştır.  Yönetmelikte okul yöneticilerinin değerlendirilmesine etki eden puanlardan 40 puanın öğrenci, öğretmen ve okul aile birliğince verildiğini, 60 puanın ise il/ilçe milli eğitim ve şube müdürleri tarafından verildiğine dair hükmü gereğince; 4 yılını dolduran 16 bin okul yöneticisinden 7 bin’inin ilgili komisyonlar tarafından görevde kalmamasına karar verilmiştir.
Şimdi doğal olarak eğitim ile yakından ilgilenen tüm kesimler ve kamuoyu görevlendirilmeyen bu 7 bin okul müdürünün bilgisinin, deneyiminin, kıdeminin hiçe sayıldığı ve bu yöneticilerin görevlerine bilinçli bir şekilde, istenilerek son verildiğine dair şikayetler almaktayız.
Bu doğrultuda;
    •    Öğretmen, okul aile birliği başkan ve başkan yardımcısı, öğrenci değerlendirmesinden tam puan ya da yüksek puan alan okul yöneticilerinin büyük bir kısmının il/ilçe milli eğitim müdürü ve milli eğitim şube müdürlerinden çok düşük puanlar aldığı iddia edilmektedir bu doğru mudur?
    •    Aynı şekilde mesai arkadaşlarından düşük puanlar alanlara da siyasi görüşü nedeniyle il/ilçe milli eğitim müdürü ve milli eğitim şube müdürleri tarafından yüksek puanlar verilip 75 puan almaları sağlanarak, görev süreleri uzatılmıştır denilmektedir. doğru mudur?
    •    İlgili komisyonlar eğitim yöneticilerine başarılarına göre mi, siyasi tercihlerine göre mi puan vermişlerdir?


    •    Yukarıdaki sorularımda bahsi geçen iddialar doğruysa bu durum yönetim ve yürütmenin büyük bir öznel niyet, husumet ve intikam duygusu içinde hareket ettiği algısının pekişmesine neden olmamakta mıdır?

    •    Değerlendirmeler objektiflik, genellik, şeffaflık ilkelerine göre mi yapılmıştır? Eğer böyle yapılmışsa 75 puan alamayan tüm okul müdürlerinin puanları neden toplu olarak açıklanmamıştır?

    •    Görevdeyken Üstün Başarı Belgesi, Maaşla Ödül gibi başarı belgeleri alıpta değerlendirmede 75 puanın altında kalan kaç okul müdürü vardır? İllere göre dağılımları nelerdir?

    •    Görevdeyken cezai bir fiil nedeni ile bir anlamda sürgün edilen ancak değerlendirmede 75 puanın üstünde puan verilen kaç okul müdürü vardır? İllere göre dağılımları nelerdir?

    •    Geçici olarak başka kurumda çalışan (Belediye vb. gibi) yani fiili olarak okul müdürlüğü yapmayan kişiler değerlendirmeye alınmış mıdır? Eğer değerlendirilmeye alınmışlarsa nasıl olurda fiili olarak okul müdürlüğü yapmadıkları halde 75 ve üzeri puan alabilmişlerdir?

    •    Puanlama yapan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri puan yaptıkları okul müdürleriyle çalışmaya ne zaman başlamışlardır?

    •    Eğer birlikte çalıştıkları Okul Müdürlerini objektif değerlendirecek kadar bir zamandır birlikte çalışmıyorlar ise bu durum ne kadar ahlaki ve  yasaldır?

    •    Yeni  görevlendirilecek okul müdürlerinde liyakat, ehliyet, yeterlilik vb. hususlar mı gözetilecek yoksa bir sendikaya üye olmaları yeterli mi sayılacaktır?

    •    75 ve üzeri puan alan okul yöneticilerinin sendikal ünvanlarına, bağlı bulundukları sendikalara ve görevli bulundukları illere göre dağılımları nelerdir?

  . 75 puan altında kalan okul müdürleri hangi sendikalara üyedir?
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER