EK ÖDEME GÖSTERGE RAKAMLARI KABUL EDİLEMEZ!

Kamuoyuna yansıyan ek ödeme gösterge rakamları resmi olmamak ile birlikte Maliye Bakanlığının görüşleri olarak sunulmuştur.

EK ÖDEME GÖSTERGE RAKAMLARI KABUL EDİLEMEZ!
İl/ilçe milli eğitim şube müdürleri, merkez teşkilatı şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri için belirlenen ek ödeme gösterge rakamı beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu rakamlar uygulandığında bozulan çalışma barışı düzelmeyecek aksine daha da içinden çıkılmaz hal alacaktır. Mevcut durum da eğitim yöneticileri okul müdürlerinden daha az mali haklara sahiptirler. Bu adaletsiz uygulamanın sona ereceği ümidini taşıyan şube müdürleri hayal kırıklığına uğramışlardır. Hatta %130 oranında uygulanacak ek ödeme gösterge rakamı  şube müdürlerini bugünkü durumdan da daha geriye düşürecektir…

Şube müdürlerine farklı şekilde ek ödeme uygulamasını da kabul etmiyoruz. Böyle bir uygulama şube müdürleri arasında ayrım yapmak demektir. Taşra, merkez teşkilatı ve  büyükşehir ayrımı yapılmamalıdır. Bu durum huzuru bozacaktır. Kurum kültürüne zarar verecektir. Böyle bir düzenleme eşit işe eşit ücret anlayışına ve anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır. (Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.)

Bu oranlar uygulanmaya konduğu takdirde, Bakanlığımızda şimdiye kadar kurum hiyerarşisine ters oranda gelişen mali haklarda düzelme olmayacağı gibi çalışanların beklentisini de karşılamayacaktır. Görevde yükselirken, yetki ve sorumluluklar artarken mali hakların azalmasının hiçbir izahı yoktur. İl/ilçe milli eğitim şube müdürleri, merkez teşkilatı şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim müdürlerinin statüleri,verilen  bu mali haklar ile yerle bir olmaktadır.  Oysa Anayasa’nın 55. Maddesinde  “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” hükmü bulunmaktadır. Bu açıklanan oranlar yukarıda yazdığımız Anayasa’nın 55. Maddesine aykırıdır.

Bu oranlar kabul edilebilir rakamlar değildir. Dernek olarak bunu kabul etmediğimizi ilan ediyoruz. 14/09/2011 tarihinde yayınlanan 652 sayılı KHK de Ek ödeme gösterge rakamının Maliye Bakanın uygun görüşü ile Milli Eğitim Bakanı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Sayın Bakanımızdan Bakanlığımızda çalışma barışının sağlanmasına katkı sağlayacak, kurum hiyerarşisine uygun ve şube müdürlerini mağdur etmeyecek ek ödeme rakamlarının belirlenmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz.14/10/2011

 

UEYDER YÖNETİM KURULU 
Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
yılmaz   TÜRK
yılmaz TÜRK - 11 yıl Önce

ÇOK..... ÇOK .... ÇOK ..... ADELETLİ BİR DAGITIM OLDU DİYORUM. ÇÜNKÜ ĞÖREVLENDİRİLENLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR.

SIRADAKİ HABER