EMEKLİYE ZAM, ASGARİ ÜCRET 1.300 LİRA OLACAK

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programını açıkladı. Emekli ve asgari ücretlilere müjdeleri açıkladı.

EMEKLİYE ZAM, ASGARİ ÜCRET 1.300 LİRA OLACAK
Emeklinin, çalışanın, asgari ücretlinin gözü bu açıklamadaydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programını açıkladı. Başbakan, demokratikleşme, yargı, ekonomi gibi başlıklarda hükümet programını duyurdu.  İşte Davutoğlu'nun açıklamaları....

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ KALDIRILACAK
 
Ticari faaliyette bulunan emeklilerden kesilen aylık yüzde 15 oranında  Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin önce yüzde 10'a indirildiğinin anımsatıldığı  programda, BAĞ-KUR sigortalısı olan esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal  Güvenlik Destek Primi Kesintisi'nin yeni dönemde tamamen kaldırılacağı  belirtildi. 
 
ASGARİ ÜCRET 1300 LİRA...
 
"Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 liraya yükseltilmesi yönünde  Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklifte bulunacağız. Yapılan işin tehlike  sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlayacağız" ifadelerine yer  verilen programda, 51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta  Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılacağı, bu  imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasının sağlanacağı vurgulandı. 
 
EMEKLİ MAAŞLARI
 
 Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesi alınacak tedbirlerle yükseltilecek. Bu çerçevede; Temmuz ayında emekli maaş­larına rutin olarak yapılan artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altın­da kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen 100 lira zam yapıldı. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1.100 liraya tamamlandı. Bu artıştan emeklilerin yaklaşık yüzde 55’inin istifade etmesini sağlandı. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de önü­müzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek. 

PRİM YAPILANDIRMASI, EMEKLİYE UYGUN konut
 
Programda, Genel sağlık Sigortası kapsamındaki gelir testi sistemi ve  buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemelerinin gözden geçirileceği,  sistemin etkinliği ve verimliliğinin artırılacağı vurgulanarak, istihdam  edilmeleri halinde sosyal destek alan vatandaşların sigorta priminin işveren  desteğinin karşılanacağı, toplum yararına çalışma programlarında ailesinde  çalışan olmayanlara öncelik verileceği ve TOKİ eliyle emeklilerin uygun  koşullarla konut sahibi yapılacağı belirtildi. 
 
Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım hakkı elde etmiş  sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyon ve  provizyon sistemine dahil edilmesinin sağlanacağı belirtilen programda, şunlar  kaydedildi: 
 
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR...
 
"Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederek, kayıtlı  çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz. Prim  yapılandırmalarını ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında  uygulamayacağız. Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate  alınarak ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz. Özellikle  hasta ve işlemin takibinin yapılması, suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve  mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız kazandıracağız.  Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de güçlendireceğini  öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını destekleyeceğiz. Sosyal  güvenlik ve prim ödeme bilincini artırıp, farkındalık oluşturacağız. Cari dönem  prim tahakkukunu ve tahsilatını artıracağız."

GENÇ İŞSİZLİĞE KARŞI...
 
Programda "Yeni dönemde büyük önem atfettiğimiz genç işsizliğinin önüne geçmek  hedefimiz için 'Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi' hazırlayacağız. Gençlerin  ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım  edecek 'Kariyer Merkezleri' kuracağız. Lise veya üniversiteden mezun olmuş  gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici destekler sunacağız. Mezuniyet  sonrası ücretsiz beceri ve kişisel gelişim programları uygulayacağız.  Öğrencilerimizin yurt dışı eğitim, bilgi ve beceri artırma programlarına yaygın  olarak katılımını sağlayacağız. Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik  finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz" denildi. 
 
İŞİNİ KURMAK İSTEYEN GENCE KARŞILIKSIZ 50 BİN LİRA
  
Programda, kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin  lira karşılıksız, ayrıca yine gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi  verileceği belirtilen programda, yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisinden muafiyet sağlanacağı da yer aldı. 
 
İLK KEZ İŞ BULANIN MAAŞI DEVLETTEN
  
İlk kez iş bulan her gençlerin maaşının bir yıl boyunca devlet  tarafından karşılanacağı, bu dönemde gençlerin iş başında eğitimini de temin  ederek beceri kazanmalarını sağlanacağı, işverenin de personel maliyetinin  düşürüleceği belirtilen programa, şöyle devam edildi: 
 
KISA FİLM, İLK FİLM, KİTAP PROJELERİNE
 
GENÇDES programını hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin kısa film, ilk  film, kitap, dergi gibi sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine proje  bazlı karşılıksız destek vereceğiz. Gençlik Akademisi kuracağız. Lise veya  üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderlerinin iki yıl  süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından  karşılanmasını sağlayacağız. Böylece gençlerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunmuş  olacağız." 
 
ÖĞRENCİLERİNİN BURSU 330 LİRA BURSU 400 TL OLACAK
 
Gençlerin genel sigorta borçlarının sıfırlanacağı, ücretsiz internet  erişimi imkanı getirileceği bildirilen programda, esnek çalışma biçimlerinin  geliştirilerek özellikle gençlerin istihdama katılımının önünün açılacağı  belirtildi. 
 
  Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursları kesilmeden kısmi süreli  çalışma yoluyla istihdama katılımlarını sağlayacak düzenlemelerin yapılacağı,  öğrenim gören gençlerin pasaport harcını kaldırılacağı ifade edilen programda,  gençliğin daha donanımlı hale gelmesi için yüksek lisans ve doktora programları  için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısının yükseltileceği, müracaat eden  ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs, talep eden diğer tüm öğrencilere de  kredi verileceği, öğrencilerin 330 lira olan bursunun 400 lira olacağı  vurgulandı. 
 
YENİ ANAYASA VURGUSU
 
Demokratikleşme perspektifinin odağında insan onurunun bulunduğu  belirtilen programda, insan onurunu zedeleyen hiçbir uygulama ve politikanın  meşru görülemeyeceği vurgulandı. 
 
Programda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç  kimsenin hiçbir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemeyeceği bildirilerek,  "inancı, rengi, cinsiyeti, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve  hayat tarzı sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz, herhangi bir şekilde nefret  söylemine muhatap kılınamaz" ifadesine yer verildi. 
 
Cumhuriyetin 100. yılına yürürken, önceliğin ülkenin katılımcı,  çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa ile yönetilmesini sağlamak  olduğu vurgulanan programda, "Bu değerler üzerine inşa edilecek yeni anayasal  düzenimizin en temel ilkesi, ahlaki referansı ve ruhu insan onuru olacaktır.  İnsan onuru ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan özgürlükler  ile hayat bulabileceğinden, yeni anayasal düzenimizin odağında insan hak ve  özgürlükleri yer alacaktır" denildi. 
 
Programda, kamu düzeninin insan hak ve özgürlüklerinin hayat alanı  olarak görüldüğü, bu çerçevede özgürlük ve güvenlik kavramlarını birbirlerinin  karşıtı değil, tamamlayıcı unsurları olarak değerlendirildiği kaydedildi. 
 
CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ
  
Programda "Temel Hak ve Hürriyetler" başlığında "AK Parti hükümetleri,  iktidara geldiği günden beri devletin topluma kimlik biçme, dikte etme hakkının  olmadığını dile getirerek, bu vesayetçi zihniyetle mücadele etmiştir" denildi. 
 
  Programda "Bu bağlamda geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarımızın  inanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. Cemevleri, eğitim sisteminde  bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi  çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı  temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine  hukuki statü tanıyacağız. Başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere  Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık  zeminini ortadan kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayrimüslim  azınlıkları herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakmayacak şekilde, bütün hukuki ve  fiili tedbirleri almaya devam edeceğiz." 
 
MUHATAP MİLLET OLACAK
 
Ülkenin demokratikleşmesinde ve refahının artmasında milli birlik ve  kardeşlik sürecinin tarihi bir çabaya karşılık geldiğinin vurgulandığı programda,  şunlar ifade edildi: 
 
"AK Parti olarak ilk günden itibaren milli birlik ve kardeşlik  perspektifi ile şekillendirdiğimiz siyasetle, vatandaşlarımızın devletimize  aidiyetini zedeleyen, milletimizin farklılıklarını zenginlik yerine tehdit olarak  gören anlayışların terk edilmesi için büyük çaba gösterdik. Yakın tarihimiz  boyunca, hiçbir seçilmiş hükümetin gösteremediği cesaret ve kararlılıkla  sorunların üzerine gittik. Çözüm iradesini ortaya koyduğumuz milli birlik ve  kardeşlik sürecinde dönüm noktası, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan'ın, Başbakan olarak 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma olmuştur. Bu  konuşma ile tabular yıkılmış, etnik temelli sorunlara demokratik süreç içerisinde  çözüm bulunacağı dile getirilmiştir. İlk kez bir hükümet, bu sorunla açıkça  yüzleşme cesaretini göstermiştir. AK Parti hükümetlerinin halkımız tarafından  destek gören bu cesur adımları, çeşitli terör saldırıları ve provokatif eylemler  ile sekteye uğratılmaya çalışılmış, buna rağmen ülkemizin bu temel ve tarihi  sorununun çözümü için kararlılık devam ettirilmiştir. 
 
Hükümetimiz, bir yandan terörle kararlı bir şekilde mücadele edecek,  diğer yandan demokratikleşmeyi ve çözüm iradesini sürdürecektir. Demokratikleşme  ile eş zamanlı olarak yatırım, üretim ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi  başta olmak üzere terörden etkilenen yörelerimizin ekonomik ve sosyal  rehabilitasyonuna dönük çalışmaları hızlandırarak devam ettireceğiz." 
 
İşte madde madde yeni hükümetin ekonomi programı; 
*Finansal hizmetler alanında yenilikçi politikalar uygulayacağız, halka açık şirketleri destekleyeceğiz.
 
*Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarını kaldıracağız.
 
GAYRİMENKUL SATIŞINA VERGİLENDİRME
 
*Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamaları gözden geçireceğiz.
 
*Finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarını uyumlu hale getireceğiz.
 
*Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacağız.
 
*Borsa İstanbul ortak veri merkezini kurumsallaştıracağız, Borsa İstanbul bünyesinde özel sermaye platformu kuracağız.
 
*Yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayan yatırım ve kalkınma bankacılığını geliştireceğiz.
 
MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
 
*Mali disiplinden taviz vermeyerek ekonomideki işletmeler için belirsizlikleri en aza indirecek, vergi gelirlerini artıracak ortam hedefliyoruz.
 
*Kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı sıra harcamaların kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.
 
*AB'nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak kamu ihale sistemini reforme edeceğiz.
 
*Elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon gibi sektörler için ihale kanununun çıkarılması sağlanacak.
 
GELİR VERGİSİ KANUNU ÇIKARILACAK
 
*Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştirerek yeni Gelir Vergisi kanunu çıkaracağız.
 
*Söz konusu düzenlemeyle yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımı destekleyecek vergi teşvikleri getireceğiz.
 
ÖZELLEŞTİRME DEVAM EDECEK
 
*Yeni dönemde özelleştirme uygulamalarına devam ederken kamunun işletmeci olduğu alanlarda etkinliği artıracağız.
 
*Altın bankacılığı başta olmak üzere altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için mekanizmalar geliştireceğiz.
 
*Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına caydırıcı vergilendirme yapacağız.
 
YEMDE ve GÜBREDE KDV KALKACAK
 
*İmalat sanayi makina teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV istisnası getireceğiz.
 
*Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız.
 
*Yemde ve gübrede KDV'yi kaldıracağız.
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER