EVLENME EHLİYET BELGESİ İSTENMEYECEK

Evlenme Ehliyet Belgesinde flaş gelişme

EVLENME EHLİYET BELGESİ İSTENMEYECEK
Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kişilerin evlenmesine engel bir hal olmadığını gösteren ve bugüne kadar evleneceklerden istenen Evlenme Ehliyet Belgesi'nin, bundan böyle çiftlerden talep edilmeyeceği, evlendirme memurlarınca elektronik ortamda Kimlik Paylaşım Sisteminden temin edileceği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, evlilik işlemlerinde bürokrasinin azaltılması amacıyla, Evlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.EVLENME EHLİYET BELGESİ İSTENMEYECEK

Bakanlık yetkilileri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, evlenme akdi için çiftlerden istenen nüfus kayıt örneği ve kişilerin evlenmesine engel bir halin olmadığını gösteren Evlenme Ehliyet Belgesi'nin bundan böyle taraflardan talep edilmeyeceğini bildirdi.

Nüfus Kayıt Örneği ile Evlenme Ehliyet Belgesi, evlendirme memurlarınca elektronik ortamda kimlik paylaşım sisteminden alınacak.

Yeni yönetmelikle, evlenmek için müracaat eden çiftlerden fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği de istenmeyecek.
Evliliğin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum kalmayacak. Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim iznini, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Evlendirme memuru, varsa eksiklikleri tamamlayacak veya tamamlatacak ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirecek
KAYNAK: Haber 7 
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER