HAKEM HEYETİ MEMUR ZAMMI KARARINI VERDİ ŞİMDİ NE OLACAK ?

Memur zammı kuruldan geçti. şimdi ne olacak.

HAKEM HEYETİ MEMUR ZAMMI KARARINI  VERDİ ŞİMDİ NE OLACAK ?

HAKEM HEYETİ KARARINI VERDİ ŞİMDİ NE OLACAK ?

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Kararını verdi. Dün açıklamasını yaptığımız 4688 sayılı Kanunun 34. maddesinde, sürecin nasıl işleyeceği tek tek açıklanmıştır. Herşeyden önce şu husus bilinmelidir. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti işlevsiz hale getirilemediği ve karar alındığı için bu karar kesindir. Bu karara itiraz yolu bulunmuyor.


4688 sayılı Kanunun 34. maddesi şu şekildedir:
 
"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır. Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağının inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını verir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.
Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır."
 
Bu maddeye göre, Kurul çalıştığı ve karar aldığı için kararlar kesindir. Kararlar 29 Mayıs tarihinde alındığı için, en geç 2 Haziran 2012 tarihine kadar taraflara bildirilmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir.
 
Zam kararı 2 yıllıktır. 2012 yılı için yüzde 4+4, 2013 yılı için ise yüzde 3+3 zam kararı alınmıştır.
 
Resmi Gazetedeki yayımın ardından zamlı maaşların 15 Haziran'da ödenmesi gerekmektedir.
 
Önceki uzlaşılan konular ve 29 Mayıs tarihli Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Kararına göre 15 Haziran'da,
 
1- 2012 yılının ilk altı ayında maaşlara yüzde 4, ikinci altı ayında maaşlara yüzde 4 zam yapılacaktır.
 
2- Yılın ilk altı ayı için 6 aylık maaş farkı verilecektir.
 
3- Enflasyonun bu oranı aşması halinde enflasyon farkı verilecektir.
 
4- 1 Ocak ila 15 Mayıs 2012 tarihleri arasına isabet eden maaş farkı tutarına yüzde 9 gecikme zammı uygulanacaktır.

 


 

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER