HANGİ ÖĞRETMENLER 2 YILDA EN AZ 1 KADEME ALIR

Hangi Öğretmenler 2 Yılda Bir 1 İlave Kademe Alır? ​Öğretmenlerin kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesi, bulundukları derecede en az 3 yıl çalışma şartına bağlanmış olmasına rağmen, bazı yerlerde görev yapan öğretmenler 2 yıl çalışınca dereceleri yükselmektedir.

HANGİ ÖĞRETMENLER 2 YILDA EN AZ 1 KADEME ALIR
Kademelerinin ilerleyebilmesi için bulundukları kademede en az 1 yıl; derecelerinin yükselebilmesi için ise bulundukları derecede en az 3 yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde en az 1 yıl bulunmuş olmaları gereken Devlet memurlarından bazıları, her iki yıllık çalışmaları karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi alabildiklerinden, bu memurlar 2 yılda bir derece yükselebiliyor. kamudanhaberin haberine göre İki yıl hizmet karşılığında öğretmenlerin ilave kademe alınması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yer değiştirme suretiyle belirli bir süre görev yapmak üzere ve mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlara, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen görev yapacakları sürenin her iki yılı karşılığında ilave bir kademe verilmesini hükme bağlamış olup, 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile de konuya ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile öğretmenler zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulurken, öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, zorunlu yer değiştirmeye tabi olan öğretmenlerin ilave bir kademeilerlemesi yapılabilmeleri için; *Kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerde görev yapıyor (zorunluluk, eş durumu, kendi isteği ve benzer sebeplerle) olmaları, *Bu yerlerde fiilen görev yaparak geçirdikleri sürelerin (yıllık izin süresi dahil) 2 yıldan az olmaması gerekmektedir. İlave kademe verilmesinde esas alınan hizmet süreleri Öğretmenlerin 1 inci derece öncelikli yerlerde geçirdikleri sürelerin tamamı, ilave kademe ilerlemesi yapılması için gerekli sürenin hesabına dahiledilmemektedir. Bu yerlerde görev yaparken kullanılan yıllık izinler (idari görevdeki öğretmenlerin kullandığı), dinlenme ve yaz tatili süreleri 2 yıllık sürenin hesabına dahil edilirken; -Çeşitli mazeretler sebebiyle kullanılan izin süreleri (mazeret izinleri); hastalık izni süreleri; aylıksız izin süreleri; mehil müddeti (göreve başlamak için geçen yasal süreler) -Kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerler dışına vekaleten, geçici görevle veya hizmet içi eğitim ve benzeri nedenlerle geçici olarak gönderilen öğretmenlerin bölge dışında geçirdikleri süreler ise 2 yıllık hizmet süresinin hesabında değerlendirilmemektedir. Öte yandan, 2 yıllık sürenin tamamının aynı yerde geçmesi şart değildir. Fiilen görev yapılan (vekalet, geçici görev, hizmetiçi eğitim dahil) sürelerin, kalkınmada 1 inci derece öncelikli bölge kapsamında geçmiş olması yeterlidir.

Öğretmenlerin her 2 yılda ilave 1 kademe ilerlemesi yapabileceği yerler  

1.Adıyaman 11.Bitlis 21.Hakkari 31.Malatya 41.Sinop 2.Ağrı 12.Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada) 22.Iğdır 32.Mardin 42.Sivas 3.Aksaray 13.Çankırı 23.Kahramanmaraş 33.Muş 43.Şanlıurfa 4.Amasya 14.Çorum 24.Karabük 34.Nevşehir 44.Şırnak 5.Ardahan 15.Diyarbakır 25.Karaman 35.Niğde 45.Tokat 6.Artvin 16.Elazığ 26.Kars 36.Ordu 46.Trabzon 7.Bartın 17.Erzincan 27.Kastamonu 37.Osmaniye 47.Tunceli 8.Batman 18.Erzurum 28.Kırıkkale 38.Rize 48.Van 9.Bayburt 19.Giresun 29.Kırşehir 39.Samsun 49.Yozgat 10.Bingöl 20.Gümüşhane 30.Kilis 40.Siirt 50.Zonguldak
 
Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER