Hükümete süper yetki

Meclis'e sunulan bir tasarı, Bakanlar Kurulu'na devlet teşkilatının hemen her kademesini istediği gibi değiştirme yetkisi veriyor. Tasarı yasalaşırsa kamuda baskı ve yandaşlaşma konusunda hükümete süper yetki verilmiş olacak.

Hükümete süper yetki

Hükümet, “kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak” gerekçesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesine ilişkin tasarıyı Meclis’e sundu. Tasarı onaylandığında Bakanlar Kurulu devlet teşkilatının hemen her kademesini istediği şekilde değiştirme yetkisine kavuşmuş olacak.

ANKA’nın haberine göre, hükümetin sunduğu tasarıyla, “kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere bunların atanma, görevlendirme, nakil gibi konularda düzenlemelerde bulunmak üzere” Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi veriliyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarının “kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi” amaçladığı öne sürülüyor.

İstedikleri kuruluşu istedikleri bakanlığa bağlayabilecekler
Bakanlar Kurulu’na yetki veren KHK ile, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılması, yeni bakanlıklar kurulması, adı geçen bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerinin düzenlenmesi öngörülüyor.

Düzenleme ile “mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesi” amaçlanıyor.

Tüm atamalar Bakanlar Kurulu’nun kontrolünde!
Tasarının onaylanması halinde Bakanlar Kurulu, mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesi konusunda yetkili olacak.

Ayrıca “taşrada ve yurt dışında teşkilatlanma esaslarından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilmesi“ konularında yine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu çerçevede belirtilen değişikliklere ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere, Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi de veriliyor.
Bakanlar Kurulu’nun, bakanlıklar ya da kamu kurum ve kuruluşlarında da şu kurumlarda yetkili olacağı belirtiliyor:

- Devlet Memurları Kanunu,
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
- Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK,
- Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,
- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,
- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu.”

Bakanlıkları değiştirme yetkisi de Bakanlar Kurulu’nda
Tasarıyla Bakanlar Kurulu’na bakanlıkların kaldırılması, yenisini eklenmesi ya da bakanlıkların birleştirilmesi yetkisi de getiriliyor.
Tasarıyla, Bakanlar Kurulu, “Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesine ilişkin olarak, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Devlet Bakanlarına bağlanması ve ilişkilendirilmesi uygulamasına hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunluluklar dışında yer verilmemesini” sağlamak konusunda yetkili olabilecek.

“Daha etkin ve verimli” mi, “daha kârlı” mı?
Ayrıca sosyal hizmetler alanında halen bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardımlar alanındaki hizmetlerin “daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini” sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulmasında yine Kurul’a yetki veriliyor.
Tasarıyla Bakanlar Kurulu’na hangi alanlarda verilecek yetkiler arasında, “ekonomiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması”, “iç ve dış ticarete yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesinin sağlanması”, “gençlik ve spora yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesinin sağlanması” gibi konularda yetki veriliyor.
Ayrıca “kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemelerin yapılması” da, Kurul’a verilen yetkiler arasında yer alıyor.

1983’den bu yana 29 yetki verildi
12 Eylül darbesinin ardından yürütmenin gücünün arttırılmasına paralel olarak hükümetlere Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesi politikasında ciddi bir artış oldu. TBMM tarafından hükümetlere bugüne kadar toplam 29 tane yetki kanunu ile KHK çıkarma yetkisi verildi. KHK uygulamasına sıklıkla başvurulmaya başlandığı 1983 tarihinden bugüne kadar toplam 22 adet yetki kanunu çıkarıldı. Bu yetki kanunlarından 10 tanesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu yetki kanunlarından 2 tanesi kısmen, 2 adeti ise açılan iptal davaları ise reddedildi. Geriye kalan 8 yetki kanunu hakkında iptal başvurusunda bulunulmadı.

Sonuç olarak, çıkarılan yetki kanunu sayısı; 29, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılan yetki kanun sayısı 14, iptal edilen yetki kanun sayısı 10, kısmen iptal edilen yetki kanun sayısı 2, ve iptal başvurusu reddedilen yetki kanun sayısı ise 2 oldu.

1983 yılından bu yana Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname ile 29 yetki verildi.
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER