"İNTERNET YASAĞI ÇAĞDIŞI UYGULAMADI​R"

Kısa adı ÇETKODER olan Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş, Hükümetin Meclisten hızla çıkardığı İNTERNET yasası ile ilgili Tüketiciler adına uyarı ve talepte bulundu

"İNTERNET YASAĞI ÇAĞDIŞI UYGULAMADI​R"
YASA GERİ ÇEKİLMELİ

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Birkaç gündür gündemde olan ve toplumun hiçbir kesimini umursamadan hızla yürürlüğe sokulmaya çalışılan, Halkın haber alma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne karşı olan bu düzenlemenin geri çekilmesini talep ediyoruz. Eğer geri çekilmiyor ise, Sn. Cumhurbaşkanımızın veto etmesini bekliyoruz. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir çağdaş hukuk devletinde olmamıştır. Örneği yoktur. İlk defa bizim ülkemizde böylesine garabet bir yasa çıkarılmıştır” dedi.

TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI BİLGİLENMELERİ ENGELLENMEMELİ

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş, “Yürürlükteki basın yasaları, mevzuat ortada iken böylesine adeta sıkıyönetim yasaları gibi, kamuoyunun elini kolunu bağlayıcı ifadelerin kullanıldığı, kapatma, yasaklama, engelleme gibi iradenin bir kişinin veya bir kurumun yetkisine bırakmak doğru bir davranış şekli değildir. Hazırlanan ve meclisten hızla geçirilen bu yasa ile Tüketicilerin sağlıklı bilgilenmeleri, ifadelerini sağlıklı ve özgür bir irade ile kullanma ve yaymalarının önüne geçilmektedir. İnsanların özgürce düşünmelerinin önüne geçemezsiniz. Düşüncelerini yaymalarının önüne geçemezsiniz. Bu bir anayasal suçtur. Herkes özgür iradesi ile düşünmeye ve bunları yayma hakkına sahiptir ” dedi.

HİÇ BİR DEMOKRASİDE ELEŞTİRİNİN ÖNÜ BÖYLE KESİLMEZ

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş,  “Demokrasiler ile yönetilen hiçbir ülkede bunun benzeri bir uygulamaya rastlamak mümkün değildir. O zaman gücü elinde bulunduranlar interneti istediği gibi sansürleyecek, istediği gibi yönlendirecektir. Siyaset ile uğraşanlar, politikanın içinde olanlar eleştiriye tahammül göstermeyi, karşı görüşe saygılı olmayı bilecekler. Siyaset azmetmek ve hazmetmek sanatıdır. Eğer azimlisiniz ama hazmedemiyorsanız bu işi başaramazsınız. Hem azimli olacaksınız, hem hazımlı olacaksınız. Hazmedeceksiniz yani. Eleştiriyi, tenkiti, karşı görüşü hazmedemez iseniz başarı sağlayamazsınız. Getirilen bu düzenleme, eleştiren, tenkit eden, yolsuzluğu, hırsızlığı, ahlaksızlığı ortaya serecek olan, araştırma gazeteciliği ve gazetecilerin kaynaklarının korunmasının önüne geçilerek,  İNTERNET Gazeteciliğinin önünü tıkadığı gibi, her biri birer tüketici olan Halkımızın sağlıklı ve güvenli, anında ve hızlı bilgi edinme hakkını elinden alacaktır” dedi.

UTANÇ VERİCİ UYGULAMA

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş,  “İktidar olabilirsiniz, siyasi güç elinizde olabilir. Ama devlet ile ilgili, yaşam ile ilgili her olayı, her işi, her mekanizmayı ben kontrol edeceğim, ben belirleyeceğim, ben idare edeceğim derseniz ortaya kaotik bir ortam çıkar. Eleştirileri dindirmek, huzur ve sükunu sağlamak bu şekilde olmaz. Barış sürecinin yaşandığı, daha fazla özgürlük ve demokrasi denildiği bir ortamda, böylesine engelleyici, kısıtlayıcı düzenlemelerin çağdaşlıkla, modernlikle, ileri demokrasi ile bağdaşır bir yanı yoktur. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına, ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı adına, anayasamıza ve ülkemizin imzaladığı uluslar arası anlaşma ve sözleşmelere aykırı olan bu utanç verici, kaygı duyucu ortamın bir an evvel ortadan kalkması gerekir.” Dedi.

NE ANGOLA, NE ETOPYA, NEDE UGANDAYIZ

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş,  “Dünyanın hiçbir medeni, çağdaş, uygar, demokrasisi ileri seviyede olan bir ülkesinde böyle çağdışı bir uygulama yoktur. Ülkemizde internet kullanıcılarının her tür bilgisine, yaptığı her işe mahkeme kararı olmadan erişim sağlayacaklar ve bilgi edinecekler. Bu uygulama özel hayata müdahalenin ta kendisidir. Özgürlüklere müdahalenin ta kendisidir. İfade özgürlüğünün açık ve net kısıtlayan bir yasadır. Ülkemiz ne Angola, ne Etopya, nede Uganda’dır” dedi.
Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER